vrijdag 20 december 2019


Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Vanaf maandag 6 januari treedt er een wijziging op in de behandeling van binnenkomend telefoonverkeer.

De telefoniste van de Esdoorn neemt vanaf genoemde datum het binnenkomend telefoonverkeer van zowel de Esdoorn als @Forum voor haar rekening.

Overigens wil ik u er op wijzen, dat op maandag 6 januari a.s. de leerlingen vrij zijn. Op alle scholen van CVO wordt dan een organisatiedag georganiseerd voor het personeel.

De lessen starten dus weer op dinsdag 7 januari a.s.

Met vriendelijke groet,


Marinus Giesing,

directeur Comenius @Forum
directeur Comenius Esdoorn

Bliksemstage klas 2

De mavo leerlingen zijn vorige week donderdag tijdens het beroepenproject op bliksemstage geweest bij Ziggo/Vodafone.

Op deze dag hebben de leerlingen geprogrammeerd, kabels getrokken en hebben ze het een en ander geleerd over WiFi.

Over hun ervaringen van deze dag heeft elke leerling een verslag voor het vak Nederlands geschreven.

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een leerzame middag.


zondag 15 december 2019

Klas 3: Reminder Uitnodiging beroepen en opleidingen manifestatie


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op zaterdag 11 januari a.s. begroeten wij u en uw kind graag op de Beroepen en Opleidingen manifestatie in Leeuwarden.

Deze manifestatie wordt gehouden in het Leeuwarder Lyceum (Piter Jelles Aldlân) op zaterdag 11 januari a.s. van 9:15 tot 13:00 uur.

Klas 3 # Lifegoals & workshop 'Dromen & Doen' dinsdag 7 januari


Leef jij jouw droom? Wat wil jij het allerliefst worden? Welk profiel sluit daar bij aan?

Na de vakantie start in klas 3 het project Beroepen. De aftrap van dit project is op dinsdag 7 januari met een muzikale, interactieve theatervoorstelling # Lifegoals. De leerlingen duiken in het verhaal van Romy en Jelle. Zij hebben net hun middelbare school diploma’s binnen en moeten allemaal belangrijke keuzes maken voor hun toekomst.

Hierna volgen de leerlingen 2 workshops namelijk Dromen & Doen. Het programma duurt van 09.00 tot 14.00. Voor klas 3 zijn er die dag geen reguliere lessen.


maandag 9 december 2019

Kerstviering


Op vrijdag 20 december 2019 hebben we de kerstviering op school.

De planning voor deze dag ziet er als volgt uit:

- 09.00u Inloop met kerstmuziek
- 09.30u Beginnen met kerstontbijt in lokalen
- 10.30u Werkvorm kerst
- 11.00u Na opruimen lokaal: aanvang kerstvakantie

Kerstontbijt
Het kerstontbijt houden we in Amerikaanse stijl. Dit betekent dat iedereen iets van eten en/of drinken meeneemt. Een docent stelt van te voren met je klas hierover een lijst op.
We willen je vragen om op deze dag je eigen bord, beker en bestek mee te nemen. 

Heb je nog vragen dan kun je terecht bij Anja, Marrit Veronique

klas 3 mavo: Uitnodiding beroepen en opleidingen manifestatie

Op zaterdag 11 januari 2020 a.s. begroeten wij jou graag op de Beroepen en Opleidingen manifestatie in Leeuwarden.
Deze manifestatie wordt gehouden in het Leeuwarder Lyceum (Piter Jelles Aldlân) op zaterdag 11 januari a.s. van 9:00 tot 12:30 uur.

Tijdens deze ochtend kun jij je oriënteren en laten informeren over allerlei beroepen en opleidingen. Dit kan je helpen bij je sector of profielkeuze en je een goed beeld geven van opleiding en beroep.

Wat moet je doen? 

Klas 2 Mavo bliksemstage

Klas 2 Mavo heeft op dit moment het project beroepen. Ze krijgen voorlichting over de profielkeuze en maken een werkstuk over een beroep. De voorlichting voor de ouders volgt later dit jaar. In het kader van het project hebben de leerlingen a.s dinsdag 12 december van 13.00 tot 15.30 een bliksemstage bij Ziggo/Vodafone. We vertrekken gezamenlijk op de fiets om 12.30.

Paarse vrijdag

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen,

Aanstaande vrijdag is het Paarse vrijdag. Juist op deze vrijdag kunnen we binnen onze school uiting geven aan onze kernwaarde dat iedereen zichzelf mag zijn. Binnen CVO (Comenius, Beyers Naude, Ulbe van Houten) hebben we afgesproken dat we dit op elk van de scholen gaan doen.

Paarse vrijdag is een landelijke dag die in het teken staat van het betuigen van steun aan de gelijkheid en emancipatie van alle variaties van seksuele diversiteit. In deze week zal er bij de dagopeningen stilgestaan worden bij het onderwerp. Alle leerlingen ontvangen er een krant over, die ze vrijdag mee naar huis krijgen.

vrijdag 6 december 2019

Bezoek sinterklaasSinterklaas heeft gister zijn opwachting gemaakt op @Forum. Het was een gezellig feestje! Alle leerlingen die zich hebben ingespannen om gedichten en surprises te maken: super! En alle docenten die aan de feestvreugde hebben bijgedragen: top!


Schoolpas

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen.

Alle leerlingen van onze school hebben een schoolpas gekregen. Deze pas moeten ze elke schooldag bij zich hebben. De pas moet getoond worden bij de registratie in Magister van bijvoorbeeld te laat komen, ziek melden, e.d., maar ook bij het gebruik van een leenlaptop of een oplader voor de laptop.

Als een leerling de pas niet bij zich heeft en de pas niet bij zich heeft zal de conciërge een eerste keer een waarschuwing geven. Een eventuele tweede keer moet de pas opgehaald worden …

Tip: maak een foto van de pas op je mobiel (die wordt meestal niet vergeten).

Muzikanten gezocht voor de kerstviering

Is muziek maken je hobby en lijkt het je leuk om samen met andere leerlingen en docenten tijdens de kerstviering op vrijdag 20 december wat muzikale ondersteuning te geven, meld je dan aan bij Marrit, Anja of Roland.

donderdag 5 december 2019

@Forum in de prijzen bij First Lego League Regiofinale

Afgelopen zaterdag hebben beide teams van @Forum op de Regiofinale van de First Lego League een fantastische prestatie neergezet. Het team van klas 1, Botcity heeft bij de verschillende onderdelen (Project/onderzoek, Core values, Robot bouwen en programmeren) een prima score weten te halen. Voor de meeste leerlingen in dit team was het de eerste keer dat ze meededen aan de First Lego League.

Metropolis, het team waar 2e en 3e jaars leerlingen inzaten, wist de hand te leggen op 2 prijzen. Zij wonnen de eerste prijs bij het onderdeel Project en een award voor het meest innovatie idee van Friesland. Gefeliciteerd!!!

woensdag 4 december 2019

Sinterklaas viering

Beste ouders/verzorgers,

Op 5 december gaan we met zijn allen op @forum Sinterklaas vieren. ’s Ochtends hebben de leerlingen les volgens het normale lesrooster. 's Middags vervalt het project en ziet de planning er als volgt uit:

- De lessen van klas 1,2,3 (5e uur) beginnen dit keer om 11:45u en duren tot 12.30u (dus geen middagpauze).

- De lessen van klas 4 lopen tot aan 11:45u. Het 5de uur vervalt. Daarna vertrekken zij met hun coaches voor een eigen activiteit.

12:45 Buiten verzamelen. Sinterklaas en pieten komen aan.
13:15 Start met uitpakken van de pakjes.
15:00 Uiterlijk weer stoppen. Leerlingen zijn hierna vrij.

Hartelijke groet,

Sinterklaascommissie

dinsdag 3 december 2019

Vuurwerk

In deze tijd komen sommige jongeren soms in de verleiding om op of bij het schoolterrein vuurwerk af te steken. Voor alle leerlingen moet het duidelijk zijn, dat dit verboden is.

De regels voor vuurwerk op school zijn duidelijk: je mag op school en het omliggende terrein geen vuurwerk bij je hebben, verhandelen en/of afsteken (ook geen categorie 1). Op het niet navolgen van dit verbod staat standaard een schorsing en afhankelijk van de mate waarin je het verbod overtreedt andere sancties. Mocht er sprake zijn van illegaal vuurwerk, dan moeten wij standaard de politie inschakelen.​

dinsdag 19 november 2019

klas 3 en 4 (mavo/havo/atheneum) Duits: Filmhuis

Vrijdagmiddag 6 december a.s. gaan de leerlingen Duits van mavo, havo en atheneum 3 en 4 naar het Filmhuis in Leeuwarden. Hier gaan we de Duitstalige film 'Das Schweigende Klassenzimmer' bekijken. De leerlingen worden om 13.00 uur bij het Filmhuis verwacht. De film zal ongeveer twee uur duren. In de week daarna werken de leerlingen aan een opdracht voor hun dossier, die aansluit op deze film. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u een mail sturen naar r.palma@cvo-nf.nl of ma.deboer@cvo-nf.nl

Filmhuis Leeuwarden
Wilhelminaplein 92, 
8911 BS Leeuwarden.

Oproep aan ouders


De leerlingen van mavo 2 starten volgende week met het beroepenproject om ze goed voor te bereiden op de profielkeuze aan het einde van het jaar. Wij zijn nog op zoek naar ouders met een leuk, interessant, spannend of heel gewoon beroep die iets daarover willen komen vertellen op

dinsdagmiddag 3 december tussen 13.30 en 14.15


Mocht u dit willen dan kunt u een mailtje sturen aan:   i.steigenga@cvo-nf.nl

zondag 17 november 2019

Mavo 3: PPO


Jullie hebben je opgegeven voor de PPO dag op dinsdag 19 november op de Friese Poort. Iedereen is ingedeeld bij de opleiding van zijn/haar keuze. De definitieve lijsten hangen op het bord van klas 3.

De leerlingen die naar de locaties Wilaarderburen (Retail/gezondheid etc) en Egelantierstraat (Uniformberoepen) gaan, vertrekken om 12.15. De locatie Anne Wadmanwei vertrekt om 12.10 met de auto.

Let op: Als je je hebt opgegeven voor de Egelantierstraat trek dan kleding aan die vies mag worden.

Aangezien we te gast zijn op het MBO zullen we ons ook als gasten gedragen.

woensdag 13 november 2019

LOB Klas 3/4 mavo: Open dagen op het MBO

Graag breng ik de open dagen onder uw aandacht:

MBO open dagen:

Friese Poort:
Vrijdag 24 januari 2020 van 13:00 uur tot 20:30 uur

Friesland College:
Woensdag 20 november 2019 van 14:00 uur tot 21:00 uur
Vrijdag 24 januari 2020 van 14:00 uur tot 21:00 uur

Nordwin College:
Dinsdag 19 november 2019 van 15:00 uur tot 20:30 uur
Vrijdag 24 januari 2020 van 15:00 uur tot 20:30 uur

Het is voor zowel klas 3 als klas 4 een PTA opdracht om ten minste 1 mbo open dag te bezoeken dit jaar.

Klas 4: Schrijf je ook zo snel mogelijk in voor een beleef/meeloopdag via de website van het MBO, het aantal beschikbare plekken is beperkt.

Ilona Steigenga
LOB-coördinator

maandag 4 november 2019

LOB: Techniek Tastbaar

Beste ouder(s)/verzorger(s).

Graag attendeer ik u en uw kind op het “doe-en-beleef-techniek-festijn” TECHNIEK TASTBAAR, zoals dat door het onderwijs en het bedrijfsleven in onze regio wordt georganiseerd op vrijdag 8 november a.s. van 14:00 uur tot 21:00 uur.

onderwijsstaking

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Zoals u ongetwijfeld via de media hebt begrepen wordt er aanstaande woensdag een landelijke staking georganiseerd in het onderwijs. Voor @Forum geldt, dat dit niet leidt tot aanpassingen in het rooster voor deze dag. De school is dus gewoon open en we hopen de lessen zoveel mogelijk te kunnen geven volgens het normale rooster.

Ik hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Marinus Giesing, directeur.

donderdag 31 oktober 2019

Klas 4 LOB

Open Dagen
Binnenkort zijn er de eerste open dagen op de verschillende MBO scholen in Leeuwarden. Het bezoeken van een open dag is een verplicht onderdeel van het LOB en staat dus in het PTA. De data kun je vinden in het overzicht hier aan de linkerzijde op de blogspot.

Meeloop dag/beleefdag
Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor een meeloopdag of beleefdag van de opleiding die je eventueel zou willen doen. Je moet je hier zelf voor inschrijven via de website van de Friese Poort, Friesland College of Nordwin. Dit is een verplicht onderdeel in het PTA. Let erop dat je op de dag dat je gaat meelopen geen toets hebt.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ilona Steigenga

maandag 28 oktober 2019

Belangrijke data oktober - december

Aan de linkerzijde van deze blogspot staat er onder het kopje "Handige documenten" een nieuw document met de naam 'Belangrijke data okt-dec 2019'.  Hierin is een overzicht opgenomen met daarin belangrijke gebeurtenissen/activiteiten voor de komende maanden.

We willen leerlingen en ouders vragen om hier goed naar te kijken.

zondag 27 oktober 2019

Klas 3: LOB

Elk jaar organiseert de Friese Poort een dagdeel voor de derdejaars VMBO-leerlingen om kennis te maken met de opleidingen die zij op de drie locaties aanbieden.

Voor onze school valt deze LOB activiteit op:

dinsdagmiddag 19 november van 12.30-14.30 uur 

De leerlingen bezoeken die middag onder begeleiding van een docent de opleidingen die zij op het keuzeformulier hebben aangegeven.

Ilona Steigenga
LOB-coördinator

woensdag 23 oktober 2019

klas 1: 'kinderen-mee-naar-het-werk'

Klas 1
Kinderen-mee-naar-werk dag
In het onderwijs van uw kind vormt loopbaanoriëntatie en begeleiding (kortweg LOB) een belangrijke rol. Leerlingen leren nadenken over hun eigen toekomst en ervaren het waarom van educatie. LOB komt op @Forum in klas 1 vooral aan de orde tijdens de coaching.

In klas 2 en 3 zijn er masterclasses en projecten op het gebied van loopbaan oriëntatie en beroepskeuze.

Op @Forum hebben wij de ‘ Kinderen-mee-naar-het-werk’ dag ingevoerd. Op 5 november krijgen de leerlingen van klas 1 de kans een kijkje nemen in een professionele werkomgeving. Ze lopen een dag mee op het werk van, een ouder, familielid, buur of kennis. Zij zoeken samen met de ouders/verzorgers een adres waar zij een dag welkom zijn. De opdrachten hiervoor worden tijdens de coachlessen voorbereid en nabesproken.

Met vriendelijke groet,
Ilona Steigenga Lob-coördinator

donderdag 17 oktober 2019

Schoolfoto's


Geachte ouders/verzorgers,

Een aantal weken geleden zijn bestelkaarten voor de schoolfoto’s uitgedeeld aan de leerlingen. Met de inloggegevens die op deze kaart staan kunnen de schoolfoto’s worden besteld via onze website: www.schoolfoto-noordwijk.nl.

Voor de ouders die nog geen bestelling hebben gedaan; u kunt nog tot en met 20 oktober bestellen zonder verzendkosten en 1 euro korting. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, stuur dan een email naar: info@schoolfoto-noordwijk.nl met vermelding van de schoolnaam en de naam van de leerling. Wij sturen u dan de inloggegevens toe.

Met vriendelijke groet,

Schoolfoto-Noordwijk

dinsdag 8 oktober 2019

klas 1 en 3: Uitnodiging ouders presentatie 'Meten is weten' en ‘Wereldculturen’ op donderdag 17 oktober


Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1 en 3 van @Forum,

Graag nodigen we jullie uit voor de projectpresentatie van uw zoon/dochter.

Op dit moment zijn de leerlingen van klas 1 bezig met het project Meten is weten. In de eerste week hebben ze een aantal proefjes uitgevoerd om een beeld te krijgen van meeteenheden en het werken via een vast stappenplan. De leerlingen hebben in groepjes een onderzoek bedacht die ze verder gaan uitwerken. Het gedane onderzoek wordt verwerkt tot een presentatie waarin ze laten zien wat ze gedaan hebben.

De leerlingen van klas 3 hebben onderzoek gedaan naar een wereldcultuur naar keuze. Naast een verslag hebben ze ook een creatieve uitwerking gemaakt. Dit verslag en de uitwerking laten ze graag aan jullie zien.

dinsdag 24 september 2019

FeRstival 2019

FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar leerlingen út it fuortset ûnderwiis. It doel fan FeRstival is om de jongerein yn kontakt komme te litten mei Fryske poëzy. It giet dêrom dat de diel-nimmers in gedicht sa moai mooglik foardrage.

De foarrondes binne op dyn skoalle. De heale finales binne op 8 novimber yn De Stolp yn Snits en op 16 novimber yn De Lawei yn Drachten en yn De Harmonie yn Ljouwert. De finale is op sneon 14 desimber yn Het Posthuistheater op It Hearrenfean.
Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Graag breng ik een paar belangrijke dingen over het aanvragen van verlof onder jullie aandacht.

Als je kind ziek is geven de ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch door vóór het begin van de eerste les: de telefoon is bezet vanaf 07.30 uur.

Als je kind weer beter is meldt het zich bij binnenkomst in school eerst bij de conciërge: die verandert ‘de ziekmelding’ dan in ‘een betermelding’.

Dit is erg belangrijk, anders blijft je kind als ziek in het systeem staan.

Als je kind een afspraak heeft bij huisarts/tandarts/ziekenhuis dan kan het verlof (tijdig, tenminste aan het begin van de betreffende dag)
- met een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven en ondertekend briefje/het verlofformulier in de blogspot worden aangevraagd bij de concierge
- met een telefoontje door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de concierge.

Verlofaanvragen voor bijzondere gebeurtenissen worden tijdig bij de schoolleiding aangevraagd met het formulier ‘Verlof buiten de schoolvakanties’.


Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn


zondag 22 september 2019

Klas 3 zelfstandig werken aan het vak rekenen

Beste leerlingen en ouders,

In de afgelopen jaar/jaren heb je tijdens de lessen Rekenen onder begeleiding gewerkt in ons online rekenprogramma Eduhint. Zoals je weet staat het vak Rekenen niet meer als vak op het rooster. Er is voor dit vak wel een planning opgesteld. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig werkt aan rekenen. Dit kun je doen tijdens het huiskameruur of thuis.

Natuurlijk kun je, als je vragen over de stof hebt, altijd bij het huiskameruur van Rekenen terecht, dit is maandag het 8e uur bij Roland in Filosofia en Suzanne in het Rijk der Getallen

Aan het eind van elke periode krijg je tijdens een huiskameruur een tussentijdse toets over de stof die je zelfstandig door hebt moeten nemen. De docent spreekt met de klas een datum af wanneer de toets wordt afgenomen. Welke hoofdstukken je in welke periode moet doorwerken, kun je zien in het overzicht:

Klas 3 mavo, klik hier
Klas 3 havo/vwo klik hier

De docenten die bij jullie de toetsen in het huiskameruur afnemen, zijn:
Suzanne klas m3a, m3b
Jurjen en Veronique klas hv3a, hv3b, hv3c

vrijdag 20 september 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Met de groei van onze school is het wenselijk om de organisatie mee te laten groeien.
Als gevolg daarvan wordt er een wijziging doorgevoerd in de schoolleiding:

Els Peterzon is vanaf 1 oktober de teamleider van @Forum.

Bij afwezigheid van ondergetekende heeft zij de formele leiding over de school.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

klas 3: nieuwe datum rondleiding Onttingsfabriek

Door omstandigheden is de rondleiding in de Nederlandse Onttinnigsfabriek opgeschoven van dinsdag 24 september naar dinsdag 1 oktober. De activiteit, groepsindeling, kledingvoorschriften en begin- en eindtijd blijven hetzelfde.

donderdag 19 september 2019

Gevraagd: Twee leerlingen voor de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius is op zoek naar nog twee leerlingen van onze scholengemeenschap die actief mee wil denken en praten. Hieronder staat uitleg over wat de mr doet en hoe je je kunt aanmelden voor de mr. Er is in de mr plek voor vier leerlingen,op dit moment zijn er drie leerlingen actief in de mr. We hebben dus voor dit schooljaar nog plek voor één leerling in de mr.

De mr denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De mr heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de vier/vijf weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als:

· de besteding van gelden;
· de kwaliteit van het onderwijs;
· onderwijstijd;
· invoering van nieuw beleid op de school.

Over sommige onderwerpen adviseert de mr de Directieraad. Er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Voor leerlingen die nieuw in de medezeggenschapsraad worden verkozen zijn er mogelijkheden om cursussen te volgen. Je leert dan wat de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn en wat de raad in de praktijk heeft te vertellen. Bovendien ontmoet je andere mr-leden met wie je ervaringen kunt uitwisselen.

woensdag 18 september 2019

klas 3: rondleiding Onttingsfabriek


Beste ouders/verzorgers van klas 3 havo/vwo,

In het kader van de lessen scheikunde gaan de leerlingen uit klas HV3A, HV3B en HV3C een rondleiding volgen in de Nederlandse Onttinningsfabriek in Leeuwarden. Vanwege de groepsgrootte is de rondleiding verdeeld over twee momenten: dinsdag 24 september en vrijdag 27 september, beide van 13:00 tot ongeveer 15:00 uur. Lijsten met de groepsindeling komen in de kantine te hangen.

Het vervoer naar en van de fabriek gaat per fiets. Om 13:00 zullen de groepen verzamelen op het schoolplein en richting de fabriek fietsen. Na de rondleiding mogen de leerlingen zelf naar huis fietsen of kunnen ze met de docenten terug naar school fietsen.

De rondleiding wordt gestart met een voorlichting over de veiligheidsvoorschriften in de fabriek. Gehoorbescherming voor de leerlingen wordt gefaciliteerd vanuit school. Als laatste wordt de leerlingen aangeraden om niet de mooiste/nieuwste kleren en schoenen aan te trekken, het is ten slotte een fabriek waar ze heen gaan.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Broekhuizen en Niels Baumgart
Docenten natuur- en scheikunde @Forum

maandag 16 september 2019

Studiedag


Beste ouder(s)/verzorger(s).

Aanstaande donderdag heeft het team van @Forum een scholingsdag.
Hierdoor komen de lessen te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn


woensdag 11 september 2019

klas 3 en 4: ouderavond woensdag 18 september


Geachte ouders van klas 3 en klas 4 @Forum,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ouderavond voor klas 3 en 4 mavo @Forum, op woensdag 18 september 2019. Er is om 19.30 een algemeen programma voor MAVO 3 en 4 met onder andere informatie over het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en vakkenpakket. Voor klas 3 havo/vwo wordt later dit jaar een aparte ouderavond georganiseerd over het vakkenpakket voor klas 4. We willen ouders van klas havo/vwo 3 echter wel in de gelegenheid stellen om vragen te stellen aan de coach en schoolleiding. Daarom zijn vanaf 20.15 alle coaches en schoolleiding beschikbaar voor algemene vragen. Heeft u specifieke gesprekspunten over uw kind, dan is het handiger een afspraak te maken met de coach.

De algemene ouderavond voor klas 3 en 4 MAVO begint om 19.30 in de kantine. Inloop en koffie vanaf 19.15.

Vanaf 20.15 heeft elke coach van klas 3 en 4 een eigen inloopspreekuur.

Met vriendelijke groet

Team @Forum

woensdag 4 september 2019

SchoolfotograafOp vrijdag 6 september komt de schoolfotograaf bij ons op de locatie.

Alle leerlingen komen individueel en met de klas op de foto.

CVO lezing


Aanstaande maandag 9 september om 14.00 uur is de jaarlijkse CVO-lezing in de kerk naast locatie Zamenhof.

Ouders en verzorgers worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze inspirerende lezing.

Voor leerlingen op @Forum vervallen hierdoor op maandag de vrije masterclasses (13.00-14.30u) en het huiskameruur. Voor klas 4 vervallen Maatschappijleer (6e), Natuurkunde (7e) en Duits (8euur).


Klas 1: ouderavond


Beste ouder(s)/verzorger(s) van klas 1

Hierbij nodigen we jullie uit voor de ouderavond klas 1 op dinsdag 10 september. Op deze ouderavond krijgt u algemene informatie over @Forum en maakt u kennis met de coach van u zoon en/of dochter.

We hopen u te ontvangen om 19.15 - 19.30 met koffie en thee.

Met vriendelijke groet Team @Forum

vrijdag 30 augustus 2019

klas 1: Office pakket

Elke leerling op @Forum heeft de mogelijkheid om gratis het office pakket te downloaden. Hiervoor doorloop je de volgende stappen:
  1. Open je e-mailadres van school via https://www.office.com/ (dit kan ook door naar www.csg-comenius.nl te gaan + inloggen leerlingen + office365). De inloggegevens hiervoor heb je afgelopen dinsdag op papier gekregen.
  2. Klik hier om MS Office te installeren.
    Zoals je ziet moet je je eerst registreren. Dit doe je met je e-mailadres van school (stap 1). Het is belangrijk dat je dit hier e-mailadres goed invult, anders kun je het office pakket niet downloaden. Als je alle gegevens hebt ingevuld, krijg je een mail op je school e-mailadres. Hierin staan verdere download instructies. Volg deze instructies goed op. 

Inlogcodes Magister nieuwe leerlingen


Alle nieuwe leerlingen en ouders/verzorgers hebben vandaag een mail ontvangen met daarin hun inloggegevens voor Magister.

donderdag 29 augustus 2019

Medezeggenschapsraad

Geachte ouder/verzorger c.q. beste leerling,

Namens de medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius doe ik u/je deze bijlage (ouders) bijlage (leerlingen) toekomen. Hebt u / heb je vragen? Stuur ze gerust naar mr@csg-comenius.nl.

Met vriendelijke groet,

P. Hollander
J. Lanser


dinsdag 27 augustus 2019


Gezonde leefstijl
Met ingang van dit schooljaar is het voor leerlingen niet langer toegestaan om met zakken snoep of chips, flessen frisdrank en (groot)verpakkingen broodjes, donuts, e.d. op school te verschijnen en die te nuttigen in de kantine of op het schoolplein.
In het afgelopen cursusjaar hebben we moeten vaststellen, dat de loop naar de supermarkt in de buurt voor veel leerlingen toch wel erg verleidelijk is.
Naast de negatieve impact die deze aspecten van het voedingspatroon hebben op jongeren die in de groei zijn genereert een en ander ook een grote hoeveelheid afval.

Mochten leerlingen genoemde zaken toch nuttigen in en om de school, dan worden de artikelen ingenomen.
In het coachuur zal dit besproken worden met de leerlingen. Ik wil u vragen om dit ook onder de aandacht van uw kind te brengen.

Water drinken
Binnen een gezonde leefstijl neemt het in voldoende mate drinken van water een belangrijke plaats in. In de kantine staat ons watertappunt. De leerlingen kunnen hier hun dopper of drinkfles vullen, waaruit ze ook tijdens de lesactiviteiten mogen drinken. We willen u vragen om aan uw kind dagelijks een dopper/drinkfles mee te geven naar school, wij zorgen voor het water …

woensdag 10 juli 2019

Start nieuwe schooljaar


Informatie eerste schoolweek schooljaar 2019-2020

Dinsdag 27 augustus: Start schooljaar
(binnen)introductie
Lesroosters en masterclasskeuzeformulieren worden uitgedeeld
Klas 1  9.00   - 11.45  (Let op! Eindtijd is gewijzigd)
Klas 2   8.30  -  9.30
Klas 3  10.00- 11.00
Klas 4  10.00 -11.00

- Woensdag 28 augustus: klas 1 buitenintroductie 8.45  – 13.00
   Klas 2, 3 en 4 eerste lesdag / opstart rooster.

- Donderdag 29 augustus:  les volgens rooster, masterclass keuzeformulier inleveren

- Vrijdag 30 augustus: les volgens rooster (deze dag nog geen vrije masterclass, dit gaat maandag van start)

vrijdag 5 juli 2019

Woensdag 10 juli rapport ophalen

Komende woensdag gaan de leerlingen hun rapport ophalen bij hun coach. Leerlingen die van school af gaan moeten hun kluisjesleutel inleveren bij onze conciërge Eeltje van der Wal. Dit is het tijdstip waarop de leerlingen verwacht worden:

09.00 uur klas 1
10.00 uur klas 2
11.00 uur klas 3

Enkele leerlingen uit klas 1 en klas 2 hebben daarnaast nog een onvoldoende op LEF of Atelier, en die gaan dit woensdag afmaken/inhalen.

Klas 3 heeft 's avonds een afscheidsfeestje. Verder zijn er deze week geen activiteiten meer gepland op school voor de leerlingen. We wensen jullie allemaal een hele fijne zomer en succes in het volgende schooljaar!

woensdag 3 juli 2019

Geachte leerlingen van klas 3 en ouders/verzorgers,

Met dit bericht willen wij jullie (alle leerlingen en ouders van klas 3 mavo, havo en atheneum) graag uitnodigen voor het feestelijke afscheid van een gedeelte van de leerlingen uit het derde leerjaar. Zij zullen na de zomervakantie starten aan de tweede fase op een andere locatie of school. Het programma staat gepland voor woensdag 10 juli en bestaat uit drie activiteiten: een BBQ voor de leerlingen, een grote koffieronde met gebak, waarbij ook de ouders welkom zijn, en een afscheidsmoment in de coachgroepen. Alle activiteiten vinden plaats op de locatie @Forum.

Het programma voor de avond is als volgt:

17:15 uur - Inloop leerlingen
17:30 uur - Start BBQ
19:00 uur - Inloop ouders
19:15 uur - Korte toespraak​, daarna uiteen in de coachgroepen
20:15 - 20:30 uur - Einde

Graag willen wij de leerlingen verzoeken om zelf iets voor te voor te bereiden, zodat we deze kunnen delen tijdens de koffieronde.

Voor eventuele dieetwensen graag contact opnemen met Niels, te bereiken via n.baumgart@csg-comenius.nl.

Wij kijken uit naar woensdag!

Vriendelijke groeten,
De afscheidscommissie

Klas 1 en 2: LEF

Woensdag 10 juli is de herkansingsdag voor LEF

Als je een gemiddeld onvoldoende voor LEF staat of nog iets niet hebt ingeleverd, dan krijg je op deze dag een taak. De leerlingen die het betreft krijgen hierover uiterlijk zaterdag een mail. Houd je mail dus goed in de gaten. 

klas 1 aanvang 10.00u in lokaal de Wereld
klas 2 aanvang 10.30u in lokaal de Tijd

 dinsdag 2 juli 2019

Inhaaldag


Aanstaande donderdag 4 juli is de inhaaldag. 

Als je een toets moet  inhalen omdat je bijvoorbeeld ziek bent geweest maak je daarvoor een afspraak met de vakdocent. Mocht het je niet lukken om op deze ochtend je opdrachten af te ronden kun je doorwerken tot 15.00 in het Cijferslot.

Je kunt kiezen uit twee tijdvakken
Van 8.30   tot  10.00
Van 10.15 tot  12.00

Hieronder kun je zien waar je moet zijn.


      De  Tijd
Aardrijkskunde en Geschiedenis
Annemarie en Martijn
      Rijk der getallen
Economie
Suzanne
      Cijferslot
Wiskunde
 Jurjen en Frank
      De Wereld
Rekenen
Roland
      Het Leven
Biologie
Sebastiaan - Hillie
      Het Lab
Nask
Niels
      Atelier
Nederlands  - Duits
Jessica Jeannette Manon
     Numeriek
Engels - Frans
Femke Ilona Remon

vrijdag 28 juni 2019

Klas 1: begeleiden nieuwe leerlingen groep 8 kennismakingsdag

Aankomende dinsdag 2 juli komen de nieuwe leerlingen van groep 8 op onze locatie voor een kennismakingsmiddag. Graag willen wij bij elke nieuwe klas twee leerlingen van klas 1 zien staan om iets over school te vertellen.

Wil je bij de kennismakingsdag helpen, meldt je dan aan bij Roland. Dit kun je doen via zijn emailadres. Je krijgt dan via de email een antwoord terug met verdere informatie.

Houdt er rekening mee dat je voor de kennismakingsdag dinsdag om 13.30u tot uiterlijk 14.50u op school moet zijn.

Inschrijven activiteiten op school

Voor de activiteiten op school (klas 3 maandag 1 juli, klas 2 dinsdag 2 juli en klas 1 woensdag 3 juli) moet je je inschrijven. Dit inschrijven gebeurt via gewoon magister (dus niet magister.me) op je laptop (op je telefoon werkt dit niet). Heb je je nog niet ingeschreven, doe dit dan zo snel mogelijk.

Als je via magister inlogt dan zie je aan de linkerkant een pictogram (symbool) staan van een kalender met een plusje erop. Dit is de plek waar je je voor activiteiten kunt inschrijven. Als je hierop klikt zie je een overzicht aan activiteiten. Kies hier 2 activiteiten van 45 minuten óf 1 activiteit van 90 minuten.

Let op. Hier geldt vol = vol. Schrijf je je zo snel mogelijk in.


l

Extra info over de komende activiteitenweek @Forum

Komende maandag, dinsdag en woensdag (1, 2, 3 juli) gaan wij met leerlingen fietsen, wandelen en activiteiten op school doen. We houden absenten bij en dit telt gewoon als een schooldag waarop je moet komen. Verschillende klassen hebben soms een andere begintijd of eindtijd. 

In de bijlage zie je hoe laat je activiteit begint en wat je mee moet nemen, per dag. Zorg dat je er bij bent. Veel plezier allemaal!

donderdag 20 juni 2019

Klas 2: project evolutie LEF

Tijdens het project Evolutie heb je voor LEF een aantal opdrachten gemaakt. Drie van deze opdrachten worden apart beoordeeld namelijk:

- scheppingsverhaal
- opdracht 18 (eigen mening over hoe aarde + leven is ontstaan + mening over twee theoriën)
- keuzeopdracht (samenvatting of interview of stopmotion filmpje)

Als je deze opdrachten nog niet door Roland hebt laten aftekenen, plaats ze dan in het uploadgedeelte van het project in magister.me.

Roosterwijzigingen 24-25-26 juni @Forum

Aanstaande maandag en dinsdag is klas 1 op schoolkamp met 10 van onze docenten. Daarom zijn er veel roosterwijzigingen voor klas 2 en 3. In deze bijlage kunt u het rooster van 24-25-26 juni van @Forum vinden.

maandag 17 juni 2019

Sportdag vrijdag 21 juni voor alle leerlingen @Forum

Aankomende vrijdag staat een sportdag voor alle leerlingen van @Forum op het programma. De leerlingen hebben de afgelopen week een keuze gemaakt uit een aantal activiteiten. In de school hangen sinds vandaag de indelingen van de groepen. Daarnaast staat hierop ook de locatie waar de leerlingen moeten verzamelen. Hier zullen ze op eigen gelegenheid naar toe gaan. In deze bijlage is de groepsindeling met de locaties van de activiteiten toegevoegd.

Flesseninzamelingsactie
Aan de sportdag hebben we een goed doel gekoppeld, namelijk geld inzamelen voor de stichting Edukans. Dit is een organisatie die zich inzet voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden.

Het verzoek aan de leerlingen om zoveel mogelijk lege flessen mee te nemen en donderdag in te leveren op school. Samen kunnen we een mooi bedrag ophalen voor Edukans.

Klas 2 havo/vwo keuze Frans of Duits

De huidige klas 2 havo/vwo mag kiezen of je komend schooljaar in klas 3 havo/vwo Frans of Duits wil volgen. Oftewel je mag een van beide laten vallen. Geef je keuze voor Frans óf Duits uiterlijk donderdag door bij Jelger (coördinator).

Bedenk bij het kiezen: "waar ben ik goed in, wat vind ik leuk, en waar heb ik later wat aan?". Frans is echt een wereldtaal, het is een officiële taal van ruim 30 landen, een hele mooie taal, en zodra je Frans kent, leer je makkelijk Italiaans en Spaans. Duitsland is ons buurland. Voor veel beroepen in toerisme en handel is het kunnen spreken van de Duitse taal heel nuttig. Als je twijfelt wat voor jou de beste keuze is, overleg dan even met Jelger of Ilona (loopbaanbegeleiding).

Klas 3 Verslag maatschappelijke stage inleveren

Klas 3 heeft dit jaar de maatschappelijke stage (MAS) gelopen. Het is belangrijk dat heel klas 3 het verslag van de MAS zo spoedig mogelijk inlevert bij hun coach, want niet iedereen heeft dit al gedaan. Volgende week is de rapportvergadering en volgens de regels moet de MAS voldoende worden afgerond om over te gaan naar klas 4.

Planning laatste schoolweken juni-juli 2019 @Forum

De laatste vier weken van het schooljaar zijn ingegaan. Om voor iedereen duidelijk te hebben welke activiteiten wanneer zijn, is in deze bijlage onze planning voor de laatste vier schoolweken te vinden.

donderdag 6 juni 2019

klas 2 Walibi

Volgende week dinsdag 11 juni gaat klas 2 naar Walibi. Iedereen wordt om 8.20 uur verwacht op school zodat we om 8.30 uur kunnen vertrekken naar Walibi. Om 17.00 uur vertrekt de bus weer richting huis. We schatten in dat we rond 18.30 uur weer aankomen bij @Forum.

woensdag 5 juni 2019

klas 1 en 3: Roosterwijzigingen voor donderdag 6 juni

Wegens het schoolreisje van klas 2 zijn er morgen een aantal roosterwijzigingen.

Klas 1A - 1e uur vrij, daarna les volgens het rooster
Klas 1B - 1e en 2e uur vrij, vanaf 10.15uur les volgens het rooster
Klas 1C - eerste 3 lesuren vrij, daarna om 11.00 twee lessen wiskunde tot 12.30
Klas 1D - 1e uur Frans, 2e uur Engels, 3e uur wiskunde, daarna om 11:00 uit

Klas 3 mavo - 1e uur vrij, 2e uur keuzevak biologie, 3e lesuur maatschappijleer, 4e lesuur keuzevak Duits - daarna uit
Klas 3 havo/vwo - 1e uur vrij, 2e uur Duits, 3e en 4e uur biologie, 5e uur Duits - daarna uit​

Vrijdag zijn alle lessen weer zoals normaal.

maandag 3 juni 2019

Klas 2: Schoolreis Burgers' Zoo

Aanstaande donderdag 6 juni gaan we met klas 2 een dagje naar de dierentuin, met enkele opdrachten als onderdeel van het Evolutieproject. School betaalt deze schoolreis, deelname is gratis.

Vertrektijd: 08.30u bij school
(Rond 11:00u komen we bij de dierentuin in Arnhem aan)

Vertrek dierentuin Arnhem: we verzamelen om 14.45u bij de uitgang. We verwachten rond 17.30u weer bij school aan te komen.

Neem zelf een lunch, drinken en een pen mee. Eventueel neem je maximaal €10 zakgeld mee om iets lekkers of een souvenir te kopen. Energydrink en familiezakken chips zijn niet toegestaan

Laptop of werkboek heb je niet nodig en hoef je dus niet mee te nemen. 

We gedragen ons netjes zodat we ook voor de komende keren weer welkom zijn in de dierentuin. 

 Wij wensen jullie allemaal een mooie en ook leerzame dag toe!

klas 1: schoolkamp maandag 24 juni en dinsdag 25 juni

Deze maand is het al zover: Schoolkamp voor klas 1!

In het boekje (klik hier) kunnen jullie alle informatie vinden over het kamp.


We kijken er naar uit!

maandag 27 mei 2019

klas 1: uitnodiging ouders klas 1 toneelstuk Frans

Beste ouders,

U heeft thuis misschien al wel gehoord van uw zoon of dochter dat we bezig zijn met het instuderen van een toneelstuk voor Frans. Het toneelstuk is de eindopdracht voor Frans en hier worden de leerlingen op beoordeeld in periode 5.

In deze bijlage vindt u hiervoor de uitnodiging.


Met vriendelijke groet,

Ilona Steigenga

dinsdag 21 mei 2019

Woensdag 29 mei studiedag docenten

Woensdag, 29 mei, heeft het team van @Forum een studiedag. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.


vrijdag 17 mei 2019

2e + 3e klas: maandag 20 mei bioscoop

Aankomende maandag 20 mei gaan alle tweede en derde jaars leerlingen vanuit school gratis naar de bioscoop voor de film 'Hidden Figures'. Deze film raakt verschillende onderwerpen aan zoals (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen, discriminatie en doorzetten. We hopen dat de film inspireert, door te laten zien dat iedereen kan zijn en worden wat hij/ zij wilt.

Hoe laat en waar?
Alle leerlingen uit de tweede en derde klas vertrekken om 11.45u met de fiets vanaf school. Je fietst zelfstandig naar de bioscoop Tivoli waar je rond 12.15u bent. De film begint om 12.30u. Aansluitend op de film is er een kort vragenrondje. Het geheel duurt tot 15.00u.

dinsdag 14 mei 2019

Uitnodiging expositie


Mavo 3: Rekentoets

Beste ouder(s) en leerlingen van klas 3 Mavo,

Eén van de exameneisen is dat leerlingen minimaal één keer in het voorlaatste jaar, dus in het derde leerjaar, de kans krijgen om de rekentoets te maken. Om daar aan te voldoen bieden wij weer een rekentoets aan. Dit is de tweede en laatste rekentoets die dit schooljaar wordt aangeboden. 

Het rekenexamen, tijd en locatie
Het rekenexamen zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei om 8.30 tot 10.00 uur op locatie Mariënburg in lokaal 241. Leerlingen worden geacht een kwartier eerder aanwezig te zijn, dus om 8.15 uur verzamelen bij de hoofdingang. Hier worden de leerlingen opgehaald om vervolgens gezamenlijk naar het lokaal te gaan. 

maandag 13 mei 2019

21 mei kennismakingsbijeenkomst Mariënburg voor havo/vwo klas 3

Beste leerlingen en ouders van klas 3 havo/vwo @Forum,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een kennismakingsbijeenkomst op locatie Mariënburg, aanstaande dinsdag 21 mei van 16:00 tot 17:00uur. De ontvangst is om 16:00u in de kantine.

woensdag 8 mei 2019

Hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Bij een van onze leerlingen is deze week hoofdluis geconstateerd. Zoals u misschien weet verspreiden hoofdluizen zich snel. Hoofdluis komt steeds meer voor in het voortgezet onderwijs. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het feit, dat jongeren elkaar tegenwoordig als begroeting vaak een knuffel geven.

Wij raden u aan om de komende week het haar van uw kind dagelijks te controleren; daarna is één keer in de week voldoende.

Ontdekt u hoofdluis bij uw kind, meld het dan bij ons en ga het gelijk behandelen. Het is hierbij belangrijk om ook de andere gezinsleden te controleren.

Wat u moet doen, staat vermeld in de folder "Informatie over hoofdluis" (bron: GGD Fryslân) aan de linkerkant van deze blogspot. Voor uitgebreidere informatie kunt u kijken op www.ggdfryslan.nl.

donderdag 18 april 2019

Lessen Duits

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Eerder heb ik jullie geïnformeerd over de naar verwachting langdurige afwezigheid van onze collega Bente, docent Duits.

Inmiddels zijn wij erin geslaagd een vervangende docent aan te trekken: Manon Rotteveel.

Zij start na de meivakantie en gaat de lessen Duits verzorgen in de leerjaren 2 en 3.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn


dinsdag 16 april 2019

Roosterwijzigingen ivm schoolreis klas 3 aangepaste versie


Roosterwijzigingen 17 en 18 april

Vanwege de schoolreis naar Berlijn zijn er de komende twee dagen de volgende roosterwijzigingen:

Roosterwijzigingen voor woensdag 17 april
Klas 1A - 4e uur uitval
Klas 1B - 5e uur uitval
Klas 1C - hele dag vrij
Klas 1D - 2e uur uitval
Klas 2 - alleen Duits valt uit

Masterclasses van Sander, Gilda, Femke, Jurjen en Martijn vallen uit
Roosterwijzigingen voor donderdag 18 april
Klas 1A: alleen het 4e en 6e uur les (Engels+Nask) (maak wel je werk in Bettermarks af!)
Klas 1B: alleen het 3e en 5e uur les (Engels+Nask)
Klas 1C: alleen het 3e, 4e, 5e uur les en 6e uur Wiskunde ipv Frans
Klas 1D: alleen het 3e en 4e uur les (Engels+Wiskunde)

Klas 2ABC: geen Frans, eerste uur vrij
Klas 2: coachuur van Bente, Sander, Gilda en Ilona valt uit
Klas 2: Masterclass Kunstgeschiedenis valt uit

maandag 15 april 2019

Overgangsnormen

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Aan de linkerzijde van deze blogspot treft u de overgangsnormeringen van 2019 aan. Door de ontwikkeling van @Forum heeft publicatie hiervan langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was.

Wel kan ik u zeggen, dat deze documenten bij de laatste rapportbesprekingen al leidend waren.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

donderdag 11 april 2019

Nieuw rooster periode 5 - Project Evolutie

Vandaag, vrijdag 12 april, krijgen alle leerlingen een nieuw rooster mee, wat​ ingaat na de meivakantie.

Klas 2 gaat in de nieuwe periode aan de slag met een groot vakoverstijgend project Evolutie. Op dinsdag 7 mei krijgen leerlingen daar de introductie van, en komt alles in Magister.Me zodat u mee kunt kijken met de mooie vakoverstijgende opdrachten waar we mee bezig gaan. Er zijn in deze periode tot de zomervakantie geen vrije masterclasses meer gepland, maar er is juist extra ruimte voor vakken in huiskameruur, zodat leerlingen extra begeleiding kunnen opzoeken bij onderdelen die ze lastig vinden en het schooljaar succesvol kunnen afronden. Klas 3 volgt extra lessen Duits.

woensdag 10 april 2019

Klas 1: schoolkamp 24 en 25 juni

Op 24 en 25 juni gaan de leerlingen van klas 1 op kamp naar Kollumeroord.

De leerlingen worden op maandag 24 juni om 9.00 uur verwacht op de locatie. 
Adres: Slikweg 2, 9293 MJ Kollumerpomp.

Op dinsdag 25 juni om 15.30 uur kunnen de leerlingen door de ouders worden opgehaald.

Voor de betaling krijgen de ouders via de email een betalingsverzoek van de centrale administratie.

Nadere informatie over het kamp volgt op de blogspot.

We kijken er samen met de leerlingen naar uit!

dinsdag 9 april 2019

Duits

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Dit schooljaar heeft onze collega docent Duits Bente helaas te kampen met problemen met haar gezondheid. Dit heeft ertoe geleid dat zij zich regelmatig ziek moest melden.
Inmiddels is duidelijk geworden, dat Bente haar werkzaamheden voorlopig niet zal kunnen hervatten.

Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een goede vervanger voor haar te vinden.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

zondag 7 april 2019

Kampioenen …

Op onze scholen zitten veel kinderen met talenten op vele gebieden. Dit weekend viel een aantal leerlingen op een bijzondere manier in de prijzen!
Zo slaagde Sil Velstra erin om de bronzen medaille te veroveren op het Nederlands Kampioenschap judo! Geweldig Sil, van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

En dan een hele groep leerlingen die zaterdag samen Nederlands kampioen zaalkorfbal in de C1 zijn geworden:
Sigrid Kuipers, Hannah Osinga, Irene Liemburg, Irene Roorda, Rienk Luinstra, Marije van der Molen en Diede Schouten.

Fantastisch! Namens heel @Forum van harte gefeliciteerd!

vrijdag 5 april 2019

havo 3 / atheneum 3: informatieavond ontwikkeling bovenbouw

In navolging van de ouderavond van gisteravond hebben wij aan alle ouders van de havo 3 en atheneum 3 leerlingen drie emails gestuurd met daarin een aantal bijlagen.

Indien u deze emails niet heeft ontvangen kunt u dan hierover een email sturen naar m.giesing@csg-comenius.nl? Wij zullen dan alsnog de betreffende mails aan u toe laten komen. 

maandag 1 april 2019

Organisatiedag donderdag 4 april

Aanstaande donderdag, 4 april, heeft het team van @Forum een organisatiedag. Tevens vinden er op deze dag de intakegesprekken plaats met groep 8 leerlingen die zich voor @Forum hebben aangemeld. 

Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.

vrijdag 29 maart 2019

havo/atheneum 3: Informatieavond ontwikkeling bovenbouw

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van havo/atheneum 3.

In het afgelopen half jaar is er binnen Comenius onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een bovenbouw @Forum havo/atheneum te ontwikkelen.

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor een informatieve bijeenkomst over de uitkomsten hiervan, op donderdag 4 april a.s., vanaf 19.30 uur.

Aanstaande maandag ontvangen jullie een brief met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

Betaling schoolfoto's

Het kan zijn dat uw kind een dezer dagen een brief mee naar huis krijgt van de schoolfotograaf. De brief handelt over de betaling van foto’s.

Alhoewel wij als school geen partij zijn hierbij willen toch een dringend appel op u doen om de inhoud van de brief serieus te nemen.


donderdag 28 maart 2019

Extra oproep voor vrijwilligers Taaldorp maandag 15 april

Op maandag 15 april hebben wij van 12.45u tot 14.45u een Engels taaldorp. In de school bouwen wij situaties (zoals een politiebureau, restaurant, winkel etc.) na. In deze situaties spreken de leerlingen Engels met een persoon die de situatie bemant. Deze persoon beoordeelt de leerlingen ook kort op hun gespreksvaardigheid. De leerlingen krijgen uiteindelijk (in Magister) een beoordeling voor ‘Meet the Native Speakers’.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een situatie in het taaldorp willen bemannen. Dus ben jij of ken jij iemand die goed Engels spreekt en ons op 15 april wil helpen, neem dan contact op met Femke via f.oud@csg-comenius.nl.

Op dit moment hebben we nog te weinig aanmeldingen van vrijwilligers. Wij hopen dat er nog wat meer mensen zich zullen opgeven, anders lopen we het risico dat het taaldorp niet kan doorgaan.

Alvast bedankt namens de sectie Engels.

maandag 25 maart 2019

Klas 2 mavo beroepen parade

De mavo leerlingen uit klas 2 volgen momenteel allemaal de masterclass beroepen parade om een goede profielkeuze te maken en zich alvast te oriënteren op het toekomstige werkveld. Wij willen graag een aantal gastsprekers uitnodigen en zijn daarvoor op zoek naar enthousiaste ouders die iets willen komen vertellen over hun werk.

Heeft u een leuke interessante baan zoals vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige, politieagent, timmerman, pedagogisch medewerker of anders en bent u op 10 april tussen 13.00u en 14.30u een half uur beschikbaar om over uw beroep te vertellen meldt u dan snel aan bij Ilona via de mail i.steigenga@csg-comenius.nl

vrijdag 22 maart 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Helaas is onze collega Annemarie Schoo in de afgelopen maanden getroffen door gezondheidsproblemen. Hierdoor kon zij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk haar werkzaamheden uitvoeren. Omdat het verloop van het ziektebeeld moeilijk voorspelbaar bleek, was het erg lastig om hierop te anticiperen.Op dit moment gaat het gelukkig beter met haar, maar de problemen blijken erg hardnekkig. Natuurlijk proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen en streven ernaar om het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan.

Wat betreft de beoordelingen van inmiddels gemaakt werk: Annemarie doet haar uiterste best om deze binnenkort af te ronden. 

Gezien het feit dat het om een voor Annemarie nare omstandigheid gaat, die haar is overkomen, doe ik een dringend beroep op uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

woensdag 13 maart 2019

Donderdag 14 maart aangepast rooster

In verband met een cursus voor de docenten vervallen op donderdag 14 maart de lessen na 12.30u

Hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Bij een van onze leerlingen is deze week hoofdluis geconstateerd. Zoals u misschien weet verspreiden hoofdluizen zich snel. Hoofdluis komt steeds meer voor in het voortgezet onderwijs. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het feit, dat jongeren elkaar tegenwoordig als begroeting vaak een knuffel geven.

Wij raden u aan om de komende week het haar van uw kind dagelijks te controleren; daarna is één keer in de week voldoende.

Taaldorp: vrijwilligers gezocht

Op maandag 15 april organiseren wij een Engels taaldorp. In de school bouwen wij situaties (zoals een politiebureau, restaurant, winkel etc.) na. In deze situaties spreken de leerlingen Engels met een persoon die de situatie bemant. Deze persoon beoordeelt de leerlingen ook kort op hun gespreksvaardigheid. De leerlingen krijgen uiteindelijk (op Magister) een beoordeling voor ‘Meet the Native Speakers’.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een situatie in het taaldorp willen bemannen. Dus ben jij of ken jij iemand die goed Engels spreekt en ons op 15 april wil helpen, neem dan contact op met Femke via f.oud@csg-comenius.nl.

Alvast bedankt namens de sectie Engels.

Landelijke stakingsdag onderwijs 15 maart a.s.

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

In mijn brief van 4 maart j.l. heb ik jullie geïnformeerd over de landelijke stakingsdag in het onderwijs die aanstaande vrijdag plaats vindt. Inmiddels hebben we kunnen inventariseren hoeveel collega’s gebruik willen maken van hun stakingsrecht.

Op de locatie @Forum zal vrijdag geen sprake zijn van lesuitval als gevolg van deze stakingsdag.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, directeur.

donderdag 7 maart 2019


Beste ouders en leerlingen,

Ik doe mee aan de online schilders competitie van het televisieprogramma Project Rembrandt. De opdracht is om een portret te schilderen van presentatrice Annechien Steenhuizen.
 
Vind je mijn schilderij mooi? Dan kan er GESTEMD worden! Je kan me helpen door 5 sterren te geven onder het schilderij. (Klik op de 5e ster)

Via de volgende link kan je stemmen:Of ga naar de website van Project Rembrandt > DOE MEE > en zoek

mijn schilderij op, onderaan de site.                                     

Wie weet zie je mij dan terug op TV! Alvast bedankt!


Groetjes Fabienne, docente Engels