zaterdag 31 maart 2018

Aankondiging 10 minuten gesprekken


Geachte ouder(s)/verzorger(s).

U hebt dit jaar al regelmatig contact gehad over de schoolgang van uw kind, vooral met de coach. Soms geven ouders aan het ook fijn te vinden om met de docent van een bepaald vak een gesprek te willen over de studievoortgang van hun kind.
Op maandag 9 en dinsdag 10 april a.s. willen we u hiervoor de gelegenheid geven. U kunt met een of twee docenten een 10 minutengesprek aanvragen, als u hier behoefte aan hebt.
Deze week ontvangt u hierover meer informatie via de blogspot.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, Locatieleider.

dinsdag 27 maart 2018

Oproep aan ouders – hulp gevraagd

Op maandag 23 april organiseren wij een Engels taaldorp. In de school bouwen wij situaties (zoals een politiebureau, restaurant, winkel etc.) na. In deze situaties spreken de leerlingen Engels met een persoon die de situatie bemant. Deze persoon beoordeelt de leerlingen ook kort op hun gespreksvaardigheid. De leerlingen krijgen uiteindelijk (op Profijt) een beoordeling voor spreekvaardigheid.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een situatie in het taaldorp willen bemannen. Dus ben jij of ken jij iemand die goed Engels spreekt en ons op 23 april wil helpen, neem dan contact op met Femke via f.oud@csg-comenius.nl.

Alvast bedankt!

Hoofdluis


Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Bij enkele van onze leerlingen is deze week hoofdluis geconstateerd. Zoals u misschien weet verspreiden hoofdluizen zich snel. Hoofdluis komt steeds meer voor in het voortgezet onderwijs. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het feit, dat jongeren elkaar tegenwoordig als begroeting vaak een knuffel geven.

Wij raden u aan om de komende week het haar van uw kind dagelijks te controleren; daarna is één keer in de week voldoende.

woensdag 21 maart 2018

maandag 12 maart 2018

Herkansen op donderdag 22 maart

Deze week gaan de leerlingen van klas 1 en 2 met hun coach bespreken of zij een toets/opdracht uit periode 3 willen herkansen en zo ja, welke. De herkansing vindt plaats op donderdag 22 maart a.s., 12.15 uur.

Voor alle duidelijkheid:
. de leerlingen mogen één toets/opdracht herkansen;
. als er nog een onderdeel ingehaald moet worden, bespreekt de leerling zelf met de docent van het vak wanneer dit kan gebeuren.

dinsdag 6 maart 2018

klas 1: Project Frysk

Aan het begin van Periode 4 zijn we met het project Frysk van start gegaan. Voor dit project gaan we een aantal keren op pad.

Er is een buitenopdracht die betrekking heeft op de vakken Aardrijkskunde, Biologie en Natuur- en Scheikunde. Deze opdracht wordt tijdens de lessen op vrijdag 9 maart uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat je een fiets en een digitale fotocamera (mag ook je telefoon zijn) meeneemt.

We brengen ook een bezoek aan het Tresoar. Naast een fiets neem ook je laptop mee. Kijk in onderstaand schema wanneer je klas aan de beurt is: