vrijdag 28 februari 2020

Nieuwe roosters

Met ingang van maandag 2 maart 2020 start op @Forum periode 4. De nieuwe roosters staan vanaf zaterdag 29 februari in Magister. Kijk ook goed op het mededelingenbord in de kantine en op het prikbord van je eigen leerjaar.

Zit je in leerjaar 4? Dan ga je in de tussenuren naar het leerplein.

donderdag 27 februari 2020

Herinnering: Uitnodiging rommelmarkt / spullen

Via deze weg willen we u herinneren aan onze rommelmarkt op vrijdag 28 februari a.s. en u hiervoor nogmaals uitnodigen. Deze begint om 13.30u en zal eindigen om 15.00u. Met deze rommelmarkt willen we geld inzamelen voor het goede doel 'Habitat for Humanity' waarmee we samen bouwen aan een betere toekomst. Het bedrag wat we ophalen wordt dit jaar meteen gebruikt. Twee leerlingen uit het derde leerjaar zullen dit jaar nog naar Roemenië afreizen om samen met andere vrijwilligers letterlijk aan een betere toekomst te bouwen.

Klas 1: Schoolkamp 22 en 23 juni

Op 22 en 23 juni gaan de leerlingen van klas 1 op kamp naar Kollumeroord.
De leerlingen worden op maandag 22 juni om 9.00 uur verwacht op de kamplocatie.

Adres: Slikweg 2, 9293 MJ Kollumerpomp.

Op dinsdag 23 juni om 15.30 uur kunnen de leerlingen door de ouders worden opgehaald.

Voor de betaling krijgen ouders via de email een betalingsverzoek van de centrale administratie.

Nadere informatie over het kamp volgt op de blogspot.

We kijken er samen met de leerlingen naar uit!

vrijdag 14 februari 2020

Mavo klas 2 en 3: uitnodiging voorlichting profiel- en vakkenpakketkeuze


Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen.

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de voorlichting voor klas 2 of 3 mavo over de profiel- en vakkenpakketkeuze op donderdag 27 februari.

Het programma ziet er als volgt uit:

Klas 3: 19.00u - 19.45u Voorlichting vakkenpakket en doorstroom na mavo 4. Tevens wordt een deel van de voorlichting over het PTA herhaald mocht u deze aan het begin van het jaar hebben gemist.

Klas 2: 20.00u - 20.30u Voorlichting profielkeuze.

Mavo klas 3 en 4

Wellicht ben je nog niet in de gelegenheid geweest om een open dag van een vervolgopleiding te bezoeken (PTA onderdeel en voor klas 3 deel van het project). Hieronder zie je de data van de laatste open dagen.

02 maart 19.00 - 21.00 Friesland College
03 maart 16.00 - 18.00 Nordwin College
10 maart 16.30 - 20.00 Friese Poort

woensdag 12 februari 2020


Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen

Morgenavond hebben we een prachtig schoolfeest op @Forum. Er zijn al veel leerlingen die een kaartje hebben gekocht. We zien uit naar een mooie avond!

Zoals jullie weten spannen we ons maximaal in om onze school een veilige plek te laten zijn en blijven. Dit geldt ook voor activiteiten als een schoolfeest. Helaas zien we in de huidige tijd dat er bedreigingen zijn in het leven van jongeren. De gevaren van middelengebruik lijken inmiddels redelijk ‘normaal’ in onze maatschappij. Hierbij zien veel scholen een trend: het middelengebruik schuift steeds verder naar voren. Jongeren beginnen er op steeds jongere leeftijd mee.

Wij houden overeind, dat we de veiligheid van onze activiteiten niet negatief willen laten beïnvloeden door leerlingen die van tevoren middelen tot zich hebben genomen. De combinatie van school(activiteiten) en middelengebruik is voor ons op geen enkele wijze acceptabel. Dit betekent, dat we voor een activiteit als een schoolfeest als preventiemiddel de leerlingen bij binnenkomst controleren op het onder invloed zijn van middelen: de leerlingen van klas 2, 3 en 4 zullen onderworpen worden aan een verplichte blaastest. Als een leerling wordt gesignaleerd op het gebruik van middelen, dan krijgt de leerlingen geen toegang tot het feest en worden de ouder(s)/verzorger(s) gebeld om hun zoon/dochter onmiddellijk op te komen halen. Leerlingen die in het schoolgebouw zijn, blijven daar tot zij naar huis willen gaan.

Ik ga er vanuit, dat u het belang hiervan onderschrijft.

Aanstaande vrijdag mogen de leerlingen even bijkomen van het feest en starten de lessen vanaf het derde uur.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, directeur.

donderdag 6 februari 2020

Open Dag 7 februari


In verband met de voorbereidingen voor de open dag op 7 februari zijn alle leerlingen aanstaande vrijdag om 11.45 uur uit.

woensdag 5 februari 2020

10 minuten gesprekken dinsdag 11 februari


Beste Ouder,

Vrijdag 7 februari krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Op dinsdag 11 februari willen we u de gelegenheid geven om met een vakdocent van uw kind te spreken. Uiteraard hoeft u alleen te reageren als u behoefte hebt aan een gesprek over de voortgang van u kind.

U kunt met één of twee docenten een 10 minutengesprek aanvragen. In deze gesprekken gaat het specifiek over het functioneren van uw kind bij een bepaald vak. Het is deze keer niet mogelijk om een gesprek te hebben met de coach van uw kind.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 11 februari tussen 15.00 en 20.00 uur. U kunt kiezen uit de volgende blokken:
van 15.00 tot 17.30 uur
van 17.30 tot 20.00 uur

De lijst van docenten kunt u in dit bestand inzien. 

Graag ontvangen wij van u uw voorkeur voor een blok en met welke docent u in gesprek wilt. U kunt uw reactie sturen vóór maandag 10 februari a.s. 10.00 uur, naar j.palsma@cvo-nf.nl

Maandag 10 februari om uiterlijk 18.00 krijgt u te horen wanneer uw gesprek plaats kan vinden. We doen ons uiterste best om aan uw wensen te voldoen.

Met vriendelijke groet,

Team@ Forummaandag 3 februari 2020

Klas 1 uitnodiging Frans


Beste ouders/verzorgers,

U heeft thuis misschien al wel gehoord van uw zoon of dochter dat we bezig zijn met het instuderen van een toneelstuk voor Frans. Het toneelstuk is de eindopdracht voor Frans en hier worden de leerlingen op beoordeeld in periode 3.

In deze bijlage vindt u hiervoor de uitnodiging.