vrijdag 11 juni 2021

Laatste schooldag

Voor de eerste- en tweedejaars leerlingen is de laatste schooldag op maandag 5 juli en voor de derdejaars leerlingen is de laatste schooldag op dinsdag 6 juli. Via deze link kun je lezen waar en hoe laat je op de laatste schooldag moet zijn. Lees het document dan ook goed door. 

dinsdag 1 juni 2021

Herkansingen periode 4

Op woensdag 9 juni zijn de herkansingen van periode 4. Opgave kan t/m vrijdag 4 juni. Je kunt je opgeven via de link in de e-mail die je op je school e-mailadres heb gekregen. 

dinsdag 25 mei 2021

Belangrijke data mei-juni


- 27 mei Studiedag personeel (leerlingen vrij)
- 9 juni herkansing van periode 4   
- 10 juni Uitslagdag tijdvak 1 examen klas 4
- 14 juni Start tijdvak 2 examen klas 4
- 24 juni Rapporten vergadering klas 2 en 3 (leerlingen vrij)
-  2 juli Laatste schooldag leerjaar 1, 2 en 3
- 7 juli Rapporten ophalen + diploma uitreiking

dinsdag 27 april 2021

Inhalen Diatoets

In de afgelopen twee weken hebben de leerlingen van klas 1,2 en 3 de Diatoetsen gemaakt. De uitkomst van deze toetsen gebruiken we om vast te stellen hoe leerlingen zich op onze school ontwikkelen en waar ze eventueel aanvullende ondersteuning voor nodig hebben. Een aantal leerlingen heeft nog niet alle toetsen (af)gemaakt. Deze leerlingen worden aanstaande donderdag van 12.00u tot 15.00u in de gelegenheid gesteld om de toetsen af te maken. Hierover hebben alle leerlingen vandaag (dinsdag) een mail gekregen. In deze mail kunnen ze zien of ze nog iets moeten inhalen. 

De leerlingen die een Diatoets moeten inhalen, hebben voor aanstaande donderdag een uitnodiging in hun Teams agenda staan. De betreffende Diatoets kan dan thuis worden gemaakt. Net zoals bij andere toetsen is het de bedoeling dat de camera tijdens het maken van de toets aanstaat. 


vrijdag 16 april 2021

Belangrijke data + Dia toetsen

Belangrijke data

22 april Training coaching – studiedag – leerlingen vrij
27 april Koningsdag - iedereen vrij
3 t/m 14 mei – Meivakantie 
17 mei 13.30 start examens Nederlands

Dia toetsen klas 1, 2 en 3

Volgende week (16 t/m 23 april) nemen we op Forum de dia toetsen af. De toetsen voor Nederlands wiskunde en Engels worden gemaakt door alle leerlingen van klas 1,2 en 3. De toetsafname vindt plaats tijdens de lessen. In onderstaand schema is te zien op welk moment en in welk lokaal de toetsen worden afgenomen. Leerlingen die op deze dag een thuiswerkdag hebben maken deze digitale toetsen dus thuis. Het is de bedoeling dat zij via Teams inloggen.                                                                             

Voor deze toetsen krijgen de leerlingen geen cijfer dat voor de overgang meetelt. De uitkomst van deze toetsen gebruiken we om vast te stellen hoe leerlingen zich op onze school ontwikkelen en waar ze eventueel aanvullende ondersteuning voor nodig hebben. 

De Diatoetsen zijn in nauwe samenwerking met de RUG ontwikkeld en wetenschappelijk gefundeerd. De benchmark is hierin meegenomen. De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus en het Europees referentiekader. De benchmark maakt vergelijking met de referentiegroep mogelijk. Na de afname worden de resultaten gekoppeld aan magister. De resultaten worden desgewenst na analyse en de leerlingbespreking, via de coach met de leerling en zijn/haar ouders besproken.


 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd

woensdag 14 april 2021

Atelier : Tekendoos en dummy meenemen

Beste ouders & leerlingen,

Voor atelier heeft elke leerling een tekendoos en een dummy (tekenboek) gekregen. Deze heb je elke les nodig om te kunnen werken aan de opdracht. Afgelopen tijd worden vaak deze spullen vergeten. Het kan natuurlijk eens gebeuren dat je het vergeet, maar zorg er dan voor dat je de volgende les de spullen wel bij je hebt. Helaas kunnen we door de coronamaatregelen niet steeds tekenspullen van school uitlenen omdat deze na de lessen weer ontsmet moeten worden. Zorg er dus voor dat je tijdens de atelierlessen de tekendoos en dummy bij je hebt.

woensdag 31 maart 2021

Donderdag 1 april + donderdag 8 april

Donderdag 1 april
In verband met een vergadermiddag is er aanstaande donderdag 1 april geen inhaal- en herstelprogramma op @ Forum. De Lyceolessen gaan dus niet door.

Alle leerlingen zijn op deze dag om 13.05u vrij.

Donderdag 8 april
Op donderdag 8 april is er een studiedag/ leerlingenbespreking voor het personeel. De leerlingen zijn dan de hele dag vrij. Let op: het rekenexamen voor klas 4 gaat deze dag wel door!