vrijdag 16 april 2021

Belangrijke data + Dia toetsen

Belangrijke data

22 april Training coaching – studiedag – leerlingen vrij
27 april Koningsdag - iedereen vrij
3 t/m 14 mei – Meivakantie 
17 mei 13.30 start examens Nederlands

Dia toetsen klas 1, 2 en 3

Volgende week (16 t/m 23 april) nemen we op Forum de dia toetsen af. De toetsen voor Nederlands wiskunde en Engels worden gemaakt door alle leerlingen van klas 1,2 en 3. De toetsafname vindt plaats tijdens de lessen. In onderstaand schema is te zien op welk moment en in welk lokaal de toetsen worden afgenomen. Leerlingen die op deze dag een thuiswerkdag hebben maken deze digitale toetsen dus thuis. Het is de bedoeling dat zij via Teams inloggen.                                                                             

Voor deze toetsen krijgen de leerlingen geen cijfer dat voor de overgang meetelt. De uitkomst van deze toetsen gebruiken we om vast te stellen hoe leerlingen zich op onze school ontwikkelen en waar ze eventueel aanvullende ondersteuning voor nodig hebben. 

De Diatoetsen zijn in nauwe samenwerking met de RUG ontwikkeld en wetenschappelijk gefundeerd. De benchmark is hierin meegenomen. De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus en het Europees referentiekader. De benchmark maakt vergelijking met de referentiegroep mogelijk. Na de afname worden de resultaten gekoppeld aan magister. De resultaten worden desgewenst na analyse en de leerlingbespreking, via de coach met de leerling en zijn/haar ouders besproken.


 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd

woensdag 14 april 2021

Atelier : Tekendoos en dummy meenemen

Beste ouders & leerlingen,

Voor atelier heeft elke leerling een tekendoos en een dummy (tekenboek) gekregen. Deze heb je elke les nodig om te kunnen werken aan de opdracht. Afgelopen tijd worden vaak deze spullen vergeten. Het kan natuurlijk eens gebeuren dat je het vergeet, maar zorg er dan voor dat je de volgende les de spullen wel bij je hebt. Helaas kunnen we door de coronamaatregelen niet steeds tekenspullen van school uitlenen omdat deze na de lessen weer ontsmet moeten worden. Zorg er dus voor dat je tijdens de atelierlessen de tekendoos en dummy bij je hebt.

woensdag 31 maart 2021

Donderdag 1 april + donderdag 8 april

Donderdag 1 april
In verband met een vergadermiddag is er aanstaande donderdag 1 april geen inhaal- en herstelprogramma op @ Forum. De Lyceolessen gaan dus niet door.

Alle leerlingen zijn op deze dag om 13.05u vrij.

Donderdag 8 april
Op donderdag 8 april is er een studiedag/ leerlingenbespreking voor het personeel. De leerlingen zijn dan de hele dag vrij. Let op: het rekenexamen voor klas 4 gaat deze dag wel door!


woensdag 24 maart 2021

Mavo 2, 3 en Havo 2, 3

Herinnering

Vrijdag 26 maart is de deadline voor het invullen van de profielkeuze in Zermelo.

 


dinsdag 9 maart 2021

Mavo 2 en 3: Uitnodiging voorlichting profielkeuze

Eind maart maken alle leerlingen de profielkeuze voor het volgende schooljaar. Ik wil u graag uitnodigen voor een online voorlichting hierover op dinsdag 16 maart. U ontvangt binnenkort de link om deel te nemen in uw mail.

- Leerlingen en ouders mavo 2 16 maart 19.00u - 19.45u
- Leerlingen en ouders mavo 3 16 maart 20.00u - 20.30u

vrijdag 12 februari 2021

10 minuten gesprekken donderdag 18 februari

Beste Ouder, 

 

Op donderdag 18 februari a.s. willen we u gelegenheid geven om met een vakdocent te spreken via Teams. Uiteraard hoeft u alleen te reageren als u behoefte hebt aan een gesprek over de voortgang van uw kind.  

 

U kunt met één of twee docenten een 10 minutengesprek aanvragen. In deze gesprekken gaat het specifiek over het functioneren van uw kind bij een bepaald vak. Het is deze keer niet mogelijk om een gesprek te hebben met de coach van uw kind.  

 

Donderdag 18 februari kunt u uw voorkeur aangeven voor de volgende blokken: 

Van 14.00 tot 17.30 uur 

van  17.30 tot 20.00 uur 

 

Een overzicht van de docenten kunt u via deze link zien                  

 
Graag ontvangen wij de keuze van uw voorkeur: welk tijdvak, welke docent. U kunt dit vóór maandag 15 februari a.s. 10.00 uur doorgeven via de volgende link: https://forms.gle/HHW4tVa12o1u8i7v8  

 

Maandagmiddag ontvangt u dan op de mail de tijd dat het gesprek plaats vindt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Martijn Zantingh  

Els Peterzon 

woensdag 3 februari 2021

Ziek melden & bewegen

Ziek melden via Magister

Sinds maandag kunnen de ouders de ziekmelding van hun kind zelf direct doen in Magister.
Hierover hebben alle ouders vorige week een instructie ontvangen.
We zien dat dit hier al goed gebruik van wordt gemaakt.
Belangrijk: het is niet mogelijk dat meldingen van tandartsbezoek/huisartsbezoek/e.d. door de ouders zelf worden gedaan.
Dit blijft plaats vinden zoals we dat gewend waren.

Bewegen is gezond

Tijdens de lockdown worden er voor jongeren tot 17 jaar buiten sport en spel activiteiten aangeboden op verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden. Zie hiervoor de flyer via deze link!