maandag 29 oktober 2018

Maandag 5 november geen les ivm studiedag

Aanstaande maandag 5 november heeft het team van @Forum een studiedag. De leerlingen zijn op deze dag vrij.

Rekenen klas 1 en 2

Voor het vak rekenen gaat er vanaf dinsdag 30 oktober voor klas 1 en 2 een belangrijke wijziging in.

Klas 1
Het rekenuur is verschoven naar dinsdag het eerste uur. Je hebt dus het eerste uur les. Hieronder zie je de lokaalindeling.

Lokaalindeling Rekenen
Jurjen                   lokaal    cijferslot              F1A
Niels                     lokaal    Het leven            F1B
Sebastiaan           lokaal    Het Lab               F1C
Els                         lokaal    Talenrijk              F1D

Klas 2
De leerlingen van klas 2 hebben op dinsdag het eerste uur geen rekenen meer. Het rekenuur vindt op een ander moment plaats (zie leerlingrooster). Dinsdag het eerste uur is er dus geen les.donderdag 18 oktober 2018

Projectpresentatie klas 3

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 3,
 
In de afgelopen periode zijn de leerlingen van klas 3 bezig geweest met een onderzoek naar een wereldcultuur naar keuze. Naast een verslag hebben ze ook een creatieve uitwerking gemaakt. 
In eerste instantie was het de bedoeling dat ze dit alleen voor de docenten zouden presenteren, maar er is ons ter ore gekomen dat een aantal ouders erg enthousiast is en graag zou komen kijken. 

Dus mocht u in de gelegenheid zijn, dan bent u van harte welkom om tussen 13.00 en 14.15 onze school binnen te stappen om de presentaties en werkstukken van onze leerlingen uit klas 3 te komen bewonderen. 

Mavo 3: uitnodiging ouderavond

Beste ouder(s)/verzorger(s) van 3 Mavo,

Hierbij nodigen we u uit voor de ouderavond op dinsdagavond 30 oktober. Uw zoon/dochter zit in 3 Mavo en de studiestof van dit schooljaar  is al een onderdeel van het examen. We willen u op deze avond informeren over het examendossier, het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het lesprogramma. Ook geven we een korte voorlichting over Magister en Magister.Me.

De ouderavond wordt gehouden op locatie @Forum. Het adres is: Plataanstraat 1 te Leeuwarden.

De inloop is vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur

Met vriendelijke groet,

Suzanne van der Meulen
Examensecretaris

woensdag 3 oktober 2018

Inloopavond en Ouderavond klas 1

Maandagavond 8 oktober houdt @Forum van 18.30 tot 20.00uur een inloopavond voor de ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen. Dit geeft u de gelegenheid om ons nieuwe gebouw aan de Plataanstraat te bekijken. Ook kunt u korte 10-minuten workshops volgen over het gebruik van onze nieuwe digitale leeromgeving Magister.Me, een korte uitleg krijgen over de visie van de school en een kijkje nemen bij verschillende schoolvakken, zoals een workshop om de nieuwe Canadese methode bij het vak Frans te ervaren. Iedereen is van harte welkom!

Aansluitend om 20.00uur houden wij de ouderavond voor klas 1. We gaan met de ouders van klas 1 uiteen in kleinere coachgroepen. U ontmoet dan de coach en krijgt alle informatie over het eerste leerjaar op @Forum, met natuurlijk de gelegenheid tot vragen stellen. De leerlingen zelf kunnen hierbij niet aanwezig zijn. We hopen u allen te zien!