woensdag 3 oktober 2018

Inloopavond en Ouderavond klas 1

Maandagavond 8 oktober houdt @Forum van 18.30 tot 20.00uur een inloopavond voor de ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen. Dit geeft u de gelegenheid om ons nieuwe gebouw aan de Plataanstraat te bekijken. Ook kunt u korte 10-minuten workshops volgen over het gebruik van onze nieuwe digitale leeromgeving Magister.Me, een korte uitleg krijgen over de visie van de school en een kijkje nemen bij verschillende schoolvakken, zoals een workshop om de nieuwe Canadese methode bij het vak Frans te ervaren. Iedereen is van harte welkom!

Aansluitend om 20.00uur houden wij de ouderavond voor klas 1. We gaan met de ouders van klas 1 uiteen in kleinere coachgroepen. U ontmoet dan de coach en krijgt alle informatie over het eerste leerjaar op @Forum, met natuurlijk de gelegenheid tot vragen stellen. De leerlingen zelf kunnen hierbij niet aanwezig zijn. We hopen u allen te zien!