vrijdag 20 december 2019


Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Vanaf maandag 6 januari treedt er een wijziging op in de behandeling van binnenkomend telefoonverkeer.

De telefoniste van de Esdoorn neemt vanaf genoemde datum het binnenkomend telefoonverkeer van zowel de Esdoorn als @Forum voor haar rekening.

Overigens wil ik u er op wijzen, dat op maandag 6 januari a.s. de leerlingen vrij zijn. Op alle scholen van CVO wordt dan een organisatiedag georganiseerd voor het personeel.

De lessen starten dus weer op dinsdag 7 januari a.s.

Met vriendelijke groet,


Marinus Giesing,

directeur Comenius @Forum
directeur Comenius Esdoorn

Bliksemstage klas 2

De mavo leerlingen zijn vorige week donderdag tijdens het beroepenproject op bliksemstage geweest bij Ziggo/Vodafone.

Op deze dag hebben de leerlingen geprogrammeerd, kabels getrokken en hebben ze het een en ander geleerd over WiFi.

Over hun ervaringen van deze dag heeft elke leerling een verslag voor het vak Nederlands geschreven.

Wij kunnen met elkaar terugkijken op een leerzame middag.


zondag 15 december 2019

Klas 3: Reminder Uitnodiging beroepen en opleidingen manifestatie


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op zaterdag 11 januari a.s. begroeten wij u en uw kind graag op de Beroepen en Opleidingen manifestatie in Leeuwarden.

Deze manifestatie wordt gehouden in het Leeuwarder Lyceum (Piter Jelles Aldlân) op zaterdag 11 januari a.s. van 9:15 tot 13:00 uur.

Klas 3 # Lifegoals & workshop 'Dromen & Doen' dinsdag 7 januari


Leef jij jouw droom? Wat wil jij het allerliefst worden? Welk profiel sluit daar bij aan?

Na de vakantie start in klas 3 het project Beroepen. De aftrap van dit project is op dinsdag 7 januari met een muzikale, interactieve theatervoorstelling # Lifegoals. De leerlingen duiken in het verhaal van Romy en Jelle. Zij hebben net hun middelbare school diploma’s binnen en moeten allemaal belangrijke keuzes maken voor hun toekomst.

Hierna volgen de leerlingen 2 workshops namelijk Dromen & Doen. Het programma duurt van 09.00 tot 14.00. Voor klas 3 zijn er die dag geen reguliere lessen.


maandag 9 december 2019

Kerstviering


Op vrijdag 20 december 2019 hebben we de kerstviering op school.

De planning voor deze dag ziet er als volgt uit:

- 09.00u Inloop met kerstmuziek
- 09.30u Beginnen met kerstontbijt in lokalen
- 10.30u Werkvorm kerst
- 11.00u Na opruimen lokaal: aanvang kerstvakantie

Kerstontbijt
Het kerstontbijt houden we in Amerikaanse stijl. Dit betekent dat iedereen iets van eten en/of drinken meeneemt. Een docent stelt van te voren met je klas hierover een lijst op.
We willen je vragen om op deze dag je eigen bord, beker en bestek mee te nemen. 

Heb je nog vragen dan kun je terecht bij Anja, Marrit Veronique

klas 3 mavo: Uitnodiding beroepen en opleidingen manifestatie

Op zaterdag 11 januari 2020 a.s. begroeten wij jou graag op de Beroepen en Opleidingen manifestatie in Leeuwarden.
Deze manifestatie wordt gehouden in het Leeuwarder Lyceum (Piter Jelles Aldlân) op zaterdag 11 januari a.s. van 9:00 tot 12:30 uur.

Tijdens deze ochtend kun jij je oriënteren en laten informeren over allerlei beroepen en opleidingen. Dit kan je helpen bij je sector of profielkeuze en je een goed beeld geven van opleiding en beroep.

Wat moet je doen? 

Klas 2 Mavo bliksemstage

Klas 2 Mavo heeft op dit moment het project beroepen. Ze krijgen voorlichting over de profielkeuze en maken een werkstuk over een beroep. De voorlichting voor de ouders volgt later dit jaar. In het kader van het project hebben de leerlingen a.s dinsdag 12 december van 13.00 tot 15.30 een bliksemstage bij Ziggo/Vodafone. We vertrekken gezamenlijk op de fiets om 12.30.

Paarse vrijdag

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen,

Aanstaande vrijdag is het Paarse vrijdag. Juist op deze vrijdag kunnen we binnen onze school uiting geven aan onze kernwaarde dat iedereen zichzelf mag zijn. Binnen CVO (Comenius, Beyers Naude, Ulbe van Houten) hebben we afgesproken dat we dit op elk van de scholen gaan doen.

Paarse vrijdag is een landelijke dag die in het teken staat van het betuigen van steun aan de gelijkheid en emancipatie van alle variaties van seksuele diversiteit. In deze week zal er bij de dagopeningen stilgestaan worden bij het onderwerp. Alle leerlingen ontvangen er een krant over, die ze vrijdag mee naar huis krijgen.

vrijdag 6 december 2019

Bezoek sinterklaasSinterklaas heeft gister zijn opwachting gemaakt op @Forum. Het was een gezellig feestje! Alle leerlingen die zich hebben ingespannen om gedichten en surprises te maken: super! En alle docenten die aan de feestvreugde hebben bijgedragen: top!


Schoolpas

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen.

Alle leerlingen van onze school hebben een schoolpas gekregen. Deze pas moeten ze elke schooldag bij zich hebben. De pas moet getoond worden bij de registratie in Magister van bijvoorbeeld te laat komen, ziek melden, e.d., maar ook bij het gebruik van een leenlaptop of een oplader voor de laptop.

Als een leerling de pas niet bij zich heeft en de pas niet bij zich heeft zal de conciërge een eerste keer een waarschuwing geven. Een eventuele tweede keer moet de pas opgehaald worden …

Tip: maak een foto van de pas op je mobiel (die wordt meestal niet vergeten).

Muzikanten gezocht voor de kerstviering

Is muziek maken je hobby en lijkt het je leuk om samen met andere leerlingen en docenten tijdens de kerstviering op vrijdag 20 december wat muzikale ondersteuning te geven, meld je dan aan bij Marrit, Anja of Roland.

donderdag 5 december 2019

@Forum in de prijzen bij First Lego League Regiofinale

Afgelopen zaterdag hebben beide teams van @Forum op de Regiofinale van de First Lego League een fantastische prestatie neergezet. Het team van klas 1, Botcity heeft bij de verschillende onderdelen (Project/onderzoek, Core values, Robot bouwen en programmeren) een prima score weten te halen. Voor de meeste leerlingen in dit team was het de eerste keer dat ze meededen aan de First Lego League.

Metropolis, het team waar 2e en 3e jaars leerlingen inzaten, wist de hand te leggen op 2 prijzen. Zij wonnen de eerste prijs bij het onderdeel Project en een award voor het meest innovatie idee van Friesland. Gefeliciteerd!!!

woensdag 4 december 2019

Sinterklaas viering

Beste ouders/verzorgers,

Op 5 december gaan we met zijn allen op @forum Sinterklaas vieren. ’s Ochtends hebben de leerlingen les volgens het normale lesrooster. 's Middags vervalt het project en ziet de planning er als volgt uit:

- De lessen van klas 1,2,3 (5e uur) beginnen dit keer om 11:45u en duren tot 12.30u (dus geen middagpauze).

- De lessen van klas 4 lopen tot aan 11:45u. Het 5de uur vervalt. Daarna vertrekken zij met hun coaches voor een eigen activiteit.

12:45 Buiten verzamelen. Sinterklaas en pieten komen aan.
13:15 Start met uitpakken van de pakjes.
15:00 Uiterlijk weer stoppen. Leerlingen zijn hierna vrij.

Hartelijke groet,

Sinterklaascommissie

dinsdag 3 december 2019

Vuurwerk

In deze tijd komen sommige jongeren soms in de verleiding om op of bij het schoolterrein vuurwerk af te steken. Voor alle leerlingen moet het duidelijk zijn, dat dit verboden is.

De regels voor vuurwerk op school zijn duidelijk: je mag op school en het omliggende terrein geen vuurwerk bij je hebben, verhandelen en/of afsteken (ook geen categorie 1). Op het niet navolgen van dit verbod staat standaard een schorsing en afhankelijk van de mate waarin je het verbod overtreedt andere sancties. Mocht er sprake zijn van illegaal vuurwerk, dan moeten wij standaard de politie inschakelen.​