vrijdag 29 juni 2018

klas 1 betaling schoolkamp

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van klas 1.

Onderwerp: betaling schoolkamp.

Binnenkort doen de leerlingen weer een prachtige ervaring op als ze twee dagen op zeilkamp gaan.
De schoolreis is een onderdeel van ons onderwijsprogramma. Wij kijken er samen met de leerlingen naar uit.

Helaas is er iets fout gegaan m.b.t. de betaling. Op de factuur die u is toegestuurd stond een foutief bedrag vermeld, namelijk €80,00, terwijl het zeilkamp €70,00 kost.

donderdag 28 juni 2018

Inlevertermijn periode 5

Nu het einde van periode 5 in zicht is noemen we graag nog eens de data waarop de leerlingen hun opdrachten ingeleverd moeten hebben bij de docenten.

Klas 1: de uiterlijke inleverdatum is maandag 2 juli a.s.
Klas 2: de uiterlijke inleverdatum is vrijdag 6 juli a.s., tenzij de docent hierover met de klas een andere afspraak heeft gemaakt.

Nieuwe locatiedirecteur CSG Comenius


Geachte ouder,

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure onder leiding van een extern bureau is Marinus Giesing voorgedragen als de nieuwe locatiedirecteur Esdoorn/@Forum. De MR heeft positief geadviseerd op zijn voordracht.

Marinus is momenteel locatieleider @Forum a.i. en coördinator leerlingenzorg van CSG Comenius. Hij zal Jan de Vries in het nieuwe schooljaar gaan opvolgen. De definitieve ingangsdatum wordt nog nader bepaald.

Wij wensen Marinus heel veel succes in zijn nieuwe functie!

Met vriendelijke groet,

Hans Wildeboer
College van Bestuur

donderdag 21 juni 2018

klas 1: schoolkamp

Geachte ouder(s)/Verzorger(s) van klas 1,

Dinsdag 10- en woensdag 11 juli gaat klas 1 op kamp naar Heeg.

Alle belangrijke informatie over het kamp volgt binnenkort via de blogspotHoofdluis geconstateerd


Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Bij enkele van onze leerlingen is deze week hoofdluis geconstateerd. Zoals u misschien weet verspreiden hoofdluizen zich snel. Hoofdluis komt steeds meer voor in het voortgezet onderwijs. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het feit, dat jongeren elkaar tegenwoordig als begroeting vaak een knuffel geven.

Wij raden u aan om de komende week het haar van uw kind dagelijks te controleren; daarna is één keer in de week voldoende.

Ontdekt u hoofdluis bij uw kind, meld het dan bij ons en ga het gelijk behandelen. Het is hierbij belangrijk om ook de andere gezinsleden te controleren.

Wat u moet doen, staat vermeld in de folder op de weblog van @Forum. Voor uitgebreidere informatie kunt u kijken op www.ggdfryslan.nl.

Heeft uw kind geen hoofdluis, dan hoeft u ook niet te behandelen.

Voor alle duidelijkheid: het hebben van hoofdluis kan iedereen overkomen. Het heeft niets te maken met een gebrekkige hygiëne.

vrijdag 8 juni 2018

Klas 2: informatieavond over mavo 3

Op donderdag 21 juni a.s. organiseren we voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 een informatie-avond over de keuzes die gemaakt moeten worden voor mavo 3.
Hierbij wordt ook informatie gegeven over de mogelijkheden na het behalen van het mavo-diploma. Deze informatie is nodig om nu de juiste keuzes te kunnen maken.

Ik wil jullie oproepen om hierbij aanwezig te zijn, gezien het grote belang ervan.

Datum: donderdag 21 juni a.s.
Tijd: 19.30 uurPlaats: locatie @Forum.

dinsdag 5 juni 2018

klas 2: Bezoek aan dierentuin Burgers’ Zoo maandag 11 juni

De leerlingen uit klas 2 volgen deze periode het project Evolutie. Hiervoor voeren zijn allerlei opdrachten uit die met dit onderwerp te maken hebben en die samenhang vertonen met meerdere vakken en de maatschappij. Daarnaast gaan wij met de klassen op excursies, zodat de leerlingen verbanden zien en ervaren tussen wat wij op school doen en wat er buiten de school plaats vindt.

Schoolkamp klas 1 en schoolreis klas 2

De eerste klassen gaan ​dinsdag 10 en ​woensdag 11 juli 2018 op schoolkamp naar Heeg. De leerlingen worden om 9 uur verwacht op locatie. Het adres: 't Eilan 65, 8621 CT Heeg. U kunt uw kind op woensdag 15.15 uur weer ophalen uit Heeg. Nadere informatie over het schoolkamp volgt nog op de blogspot.

De tweede klassen gaan dinsdag 3 juli naar Walibi en worden om 8.20 uur verwacht op school, zodat we half 9 kunnen vertrekken richting Biddinghuizen. Om 17 uur vertrekken we weer vanaf Walibi richting huis en we schatten in dat we rond 18.30 uur weer aankomen op @Forum.

De factuur ontvangt u vanaf donderdag 7 juni van het Centraal bureau.

@Forum heeft de Gouden Schoolkantine Schaal!

@Forum heeft de Gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten wij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. 

We hebben hard gewerkt om in de kantine een gezond aanbod te kunnen doen aan onze leerlingen. Een gezonde uitstraling en een gezond aanbod staan centraal in de gezonde schoolkantine. Wij kiezen er bewust voor om geen automaten met snoep en snacks te plaatsen. Het oog van leerlingen valt nu meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. Momenteel kunnen de leerlingen twee dagen per week van dit aanbod gebruik maken. Op onze nieuwe locatie willen we ons aanbod en het aantal dagen graag uitbreiden. Er is altijd water beschikbaar in de vorm van een gemakkelijk te herkennen watertappunt.

vrijdag 1 juni 2018

Klas 2: keuze profiel/vakken


Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2.

We bevinden ons inmiddels in de laatste fase van het cursusjaar. Dat betekent, dat er in de komende weken een aantal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden door u en uw kind.