donderdag 28 juni 2018

Nieuwe locatiedirecteur CSG Comenius


Geachte ouder,

Na een uitgebreide sollicitatieprocedure onder leiding van een extern bureau is Marinus Giesing voorgedragen als de nieuwe locatiedirecteur Esdoorn/@Forum. De MR heeft positief geadviseerd op zijn voordracht.

Marinus is momenteel locatieleider @Forum a.i. en coƶrdinator leerlingenzorg van CSG Comenius. Hij zal Jan de Vries in het nieuwe schooljaar gaan opvolgen. De definitieve ingangsdatum wordt nog nader bepaald.

Wij wensen Marinus heel veel succes in zijn nieuwe functie!

Met vriendelijke groet,

Hans Wildeboer
College van Bestuur