dinsdag 5 juni 2018

@Forum heeft de Gouden Schoolkantine Schaal!

@Forum heeft de Gouden Schoolkantine Schaal 2018 van het Voedingscentrum verdiend. Hiermee laten wij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. 

We hebben hard gewerkt om in de kantine een gezond aanbod te kunnen doen aan onze leerlingen. Een gezonde uitstraling en een gezond aanbod staan centraal in de gezonde schoolkantine. Wij kiezen er bewust voor om geen automaten met snoep en snacks te plaatsen. Het oog van leerlingen valt nu meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. Momenteel kunnen de leerlingen twee dagen per week van dit aanbod gebruik maken. Op onze nieuwe locatie willen we ons aanbod en het aantal dagen graag uitbreiden. Er is altijd water beschikbaar in de vorm van een gemakkelijk te herkennen watertappunt.

De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat hen verleidt om gezonder te kiezen. ‘Onze leerlingen wilden heel graag een aanbod van voeding en drinken in de kantine. We zijn daar dit jaar mee gestart. We hebben gelijk gekozen voor gezonde voeding. Hierbij heeft geholpen, dat er nog geen aanbod was in de kantine. Er hoefden dus geen automaten de school uitgewerkt te worden. De leerlingen reageren over het algemeen enthousiast op het huidige aanbod, maar we willen dit nog wel uitbreiden. Daar gaan we onze leerlingen bij betrekken’, aldus Marinus Giesing, de locatieleider van @Forum.
De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

De Gezonde Schoolkantine

De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine


Namens @Forum,
Ilona Steigenga, coƶrdinator Gezonde schoolontwikkeling