donderdag 31 januari 2019

10 minuten gesprekken woensdag 6 en donderdag 7 februari


Beste Ouder,

Op woensdag 6 en donderdag 7 februari a.s. willen we u de gelegenheid geven om met een vakdocent van uw kind te spreken. U kunt met één of twee docenten een 10 minutengesprek aanvragen. In deze gesprekken gaat het specifiek over het functioneren van uw kind bij een bepaald vak. Het is deze keer niet mogelijk om een gesprek te hebben met de coach van uw kind. Uiteraard hoeft u alleen te reageren als u behoefte hebt aan een dergelijk gesprek. 

De gesprekken vinden plaats op woensdag 6 februari tussen 15.00 en 20.00 uur en op donderdag 7 februari van 14.00 tot 18.00.

U kunt kiezen uit de volgende blokken:

Woensdag 6 februari van 15.00-17.30 uur
Woensdag 6 februari van 17.30-20.00 uur

Donderdag 7 februari van 14.00-16.00 uur
Donderdag 7 februari van 16.00-18.00 uur

zondag 27 januari 2019

Dinsdag 29 januari Doedag

Aankomende dinsdag 29 januari krijgen 120 leerlingen uit groep acht op onze locatie een aantal voorbeeldlessen. In verband met deze Doedag vervallen de lessen na het vierde uur. Vanaf 11.45 uur zijn alle leerlingen vrij.

vrijdag 25 januari 2019

Ontwikkeling bovenbouw havo/atheneum @Forum

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar 3 havo/atheneum.

In de komende tijd zal er hard gewerkt worden aan de ontwikkeling van een bovenbouw havo/atheneum van @Forum. We willen hierbij heel graag van de leerlingen van leerjaar 3 havo/atheneum horen welke ideeën zij hierover hebben: daarom gaan we hierover met hen in gesprek op woensdag 6 februari, om 13.00 uur.

Graag willen we de ouder(s)/verzorger(s) ook informeren over deze ontwikkeling en over de mogelijkheden voor het komende jaar, in leerjaar 4. Deze avond vindt plaats op 5 maart a.s. Noteer deze belangrijke avond dus alvast!

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn


dinsdag 22 januari 2019

10 min gesprekken en ouderavond

Naar aanleiding van de rapportvergaderingen en de rapporten die de leerlingen begin februari meekrijgen zullen er op woensdag 6 en donderdag 7 februari de 10 minuten gesprekken worden gehouden. Tijdens deze gesprekken kunt u uw vragen over een vak aan de vakdocent voorleggen. Nadere informatie hierover volgt nog.

Ouderavond 
Op dinsdag 26 februari vinden de ouderavonden van klas 2 en klas 3 mavo plaats.
Dinsdag 5 maart is er de ouderavond van klas 3 havo en vwo. Ook hierover volgt nog nadere informatie.

Rapportvergaderingen - verkort lesrooster + herkansingsmogelijkheid

Op donderdag 24 januari en 31 januari vinden de rapportvergaderingen plaats. Op beide donderdagen werken we daarom met een verkort lesrooster. Dit lesrooster ziet er als volgt uit:

woensdag 16 januari 2019

Visitatie CSG Comenius

Donderdag 17 januari krijgt onze school bezoek van een aantal collega’s van andere VO-scholen van Fricolore (de onderwijskoepel waar onze school in participeert). Dit gebeurt in het kader van de zgn. visitatie. Elke 4 jaar komt een school hiervoor aan de beurt.
Het doel van de visitatie is om deskundige collega’s van andere scholen te vragen om je een spiegel voor te houden over je onderwijs. Met de uitkomsten ervan kan de school zich weer verder ontwikkelen.
Tijdens de visitatie worden er lessen bijgewoond en vinden er gesprekken plaats met een leerlingenpanel, een docentenpanel en met de schoolleiding.

We hopen met elkaar op een inspirerende dag.

Marinus Giesing, directeur.

woensdag 2 januari 2019

maandag 7 januari 1e uur vrij

Wij wensen jullie allemaal een bruisend, sprankelend en leerzaam 2019 toe!!!

De lessen beginnen maandag op het tweede lesuur. Het eerste uur hebben alle leerlingen van @Forum vrij.
Je kunt dus nog een extra uur van de kerstvakantie genieten!