woensdag 16 januari 2019

Visitatie CSG Comenius

Donderdag 17 januari krijgt onze school bezoek van een aantal collega’s van andere VO-scholen van Fricolore (de onderwijskoepel waar onze school in participeert). Dit gebeurt in het kader van de zgn. visitatie. Elke 4 jaar komt een school hiervoor aan de beurt.
Het doel van de visitatie is om deskundige collega’s van andere scholen te vragen om je een spiegel voor te houden over je onderwijs. Met de uitkomsten ervan kan de school zich weer verder ontwikkelen.
Tijdens de visitatie worden er lessen bijgewoond en vinden er gesprekken plaats met een leerlingenpanel, een docentenpanel en met de schoolleiding.

We hopen met elkaar op een inspirerende dag.

Marinus Giesing, directeur.