vrijdag 25 januari 2019

Ontwikkeling bovenbouw havo/atheneum @Forum

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar 3 havo/atheneum.

In de komende tijd zal er hard gewerkt worden aan de ontwikkeling van een bovenbouw havo/atheneum van @Forum. We willen hierbij heel graag van de leerlingen van leerjaar 3 havo/atheneum horen welke ideeën zij hierover hebben: daarom gaan we hierover met hen in gesprek op woensdag 6 februari, om 13.00 uur.

Graag willen we de ouder(s)/verzorger(s) ook informeren over deze ontwikkeling en over de mogelijkheden voor het komende jaar, in leerjaar 4. Deze avond vindt plaats op 5 maart a.s. Noteer deze belangrijke avond dus alvast!

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn