woensdag 19 april 2017

Organisatiedagen

Naast de reguliere vakanties kennen alle scholen organisatiedagen. Dit zijn roostervrije dagen voor het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor niet-lesgebonden taken, zoals teamvergaderingen, ontwikkelen van onderwijs, nakijken van werk en bijscholing. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven.

Voor de laatste maanden van dit schooljaar zijn de organisatiedagen voor @Forum vastgesteld op:

woensdag 24 mei
maandag 29 mei
woensdag 14 juni
donderdag 6 juli (dagdeel)

Magister

Zo nu en dan krijgen we een vraag over het gebruik van Magister op @Forum. Magister wordt alleen voor de registratie van absenties gebruikt. Ouders en leerlingen hebben aan het begin van het schooljaar de inlogcodes van Magister gekregen.

Voor inzage in het schoolwerk (trajecten) maken de leerlingen gebruik van Profijt. Tevens kunnen leerlingen en ouders de behaalde beoordelingen in Profijt raadplegen.

vrijdag 7 april 2017

maandag 10 april en woensdag 12 april motivatiegesprekken nieuwe leerlingen

Aankomende maandagmiddag 10 april en woensdagmiddag 12 april vinden er motivatiegesprekken met nieuwe leerlingen plaats. Voor beide dagen geldt dat het vierde en vijfde uur een kwartier korter zijn en dat deze direct op elkaar zullen aansluiten. De pauze tussen deze twee uren komt dus te vervallen.

De leerlingen van @Forum zijn op maandag en woensdag om 12.00u met school klaar.

maandag 3 april 2017

Uitnodiging ouders projectpresentatie 'Duurzaamheid'

Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van @Forum,


De leerlingen zijn bezig geweest met het thema 'Duurzaamheid'. Hiervoor hebben de leerlingen het project 'Duurzaam wonen' gevolgd en in de lessen biologie, natuur- en scheikunde en aardrijkskunde hebben ze opdrachten gemaakt over het onderwerp en deze verwerkt in een tijdschrift.