donderdag 31 oktober 2019

Klas 4 LOB

Open Dagen
Binnenkort zijn er de eerste open dagen op de verschillende MBO scholen in Leeuwarden. Het bezoeken van een open dag is een verplicht onderdeel van het LOB en staat dus in het PTA. De data kun je vinden in het overzicht hier aan de linkerzijde op de blogspot.

Meeloop dag/beleefdag
Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor een meeloopdag of beleefdag van de opleiding die je eventueel zou willen doen. Je moet je hier zelf voor inschrijven via de website van de Friese Poort, Friesland College of Nordwin. Dit is een verplicht onderdeel in het PTA. Let erop dat je op de dag dat je gaat meelopen geen toets hebt.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ilona Steigenga

maandag 28 oktober 2019

Belangrijke data oktober - december

Aan de linkerzijde van deze blogspot staat er onder het kopje "Handige documenten" een nieuw document met de naam 'Belangrijke data okt-dec 2019'.  Hierin is een overzicht opgenomen met daarin belangrijke gebeurtenissen/activiteiten voor de komende maanden.

We willen leerlingen en ouders vragen om hier goed naar te kijken.

zondag 27 oktober 2019

Klas 3: LOB

Elk jaar organiseert de Friese Poort een dagdeel voor de derdejaars VMBO-leerlingen om kennis te maken met de opleidingen die zij op de drie locaties aanbieden.

Voor onze school valt deze LOB activiteit op:

dinsdagmiddag 19 november van 12.30-14.30 uur 

De leerlingen bezoeken die middag onder begeleiding van een docent de opleidingen die zij op het keuzeformulier hebben aangegeven.

Ilona Steigenga
LOB-coördinator

woensdag 23 oktober 2019

klas 1: 'kinderen-mee-naar-het-werk'

Klas 1
Kinderen-mee-naar-werk dag
In het onderwijs van uw kind vormt loopbaanoriëntatie en begeleiding (kortweg LOB) een belangrijke rol. Leerlingen leren nadenken over hun eigen toekomst en ervaren het waarom van educatie. LOB komt op @Forum in klas 1 vooral aan de orde tijdens de coaching.

In klas 2 en 3 zijn er masterclasses en projecten op het gebied van loopbaan oriëntatie en beroepskeuze.

Op @Forum hebben wij de ‘ Kinderen-mee-naar-het-werk’ dag ingevoerd. Op 5 november krijgen de leerlingen van klas 1 de kans een kijkje nemen in een professionele werkomgeving. Ze lopen een dag mee op het werk van, een ouder, familielid, buur of kennis. Zij zoeken samen met de ouders/verzorgers een adres waar zij een dag welkom zijn. De opdrachten hiervoor worden tijdens de coachlessen voorbereid en nabesproken.

Met vriendelijke groet,
Ilona Steigenga Lob-coördinator

donderdag 17 oktober 2019

Schoolfoto's


Geachte ouders/verzorgers,

Een aantal weken geleden zijn bestelkaarten voor de schoolfoto’s uitgedeeld aan de leerlingen. Met de inloggegevens die op deze kaart staan kunnen de schoolfoto’s worden besteld via onze website: www.schoolfoto-noordwijk.nl.

Voor de ouders die nog geen bestelling hebben gedaan; u kunt nog tot en met 20 oktober bestellen zonder verzendkosten en 1 euro korting. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, stuur dan een email naar: info@schoolfoto-noordwijk.nl met vermelding van de schoolnaam en de naam van de leerling. Wij sturen u dan de inloggegevens toe.

Met vriendelijke groet,

Schoolfoto-Noordwijk

dinsdag 8 oktober 2019

klas 1 en 3: Uitnodiging ouders presentatie 'Meten is weten' en ‘Wereldculturen’ op donderdag 17 oktober


Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1 en 3 van @Forum,

Graag nodigen we jullie uit voor de projectpresentatie van uw zoon/dochter.

Op dit moment zijn de leerlingen van klas 1 bezig met het project Meten is weten. In de eerste week hebben ze een aantal proefjes uitgevoerd om een beeld te krijgen van meeteenheden en het werken via een vast stappenplan. De leerlingen hebben in groepjes een onderzoek bedacht die ze verder gaan uitwerken. Het gedane onderzoek wordt verwerkt tot een presentatie waarin ze laten zien wat ze gedaan hebben.

De leerlingen van klas 3 hebben onderzoek gedaan naar een wereldcultuur naar keuze. Naast een verslag hebben ze ook een creatieve uitwerking gemaakt. Dit verslag en de uitwerking laten ze graag aan jullie zien.