dinsdag 8 oktober 2019

klas 1 en 3: Uitnodiging ouders presentatie 'Meten is weten' en ‘Wereldculturen’ op donderdag 17 oktober


Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van klas 1 en 3 van @Forum,

Graag nodigen we jullie uit voor de projectpresentatie van uw zoon/dochter.

Op dit moment zijn de leerlingen van klas 1 bezig met het project Meten is weten. In de eerste week hebben ze een aantal proefjes uitgevoerd om een beeld te krijgen van meeteenheden en het werken via een vast stappenplan. De leerlingen hebben in groepjes een onderzoek bedacht die ze verder gaan uitwerken. Het gedane onderzoek wordt verwerkt tot een presentatie waarin ze laten zien wat ze gedaan hebben.

De leerlingen van klas 3 hebben onderzoek gedaan naar een wereldcultuur naar keuze. Naast een verslag hebben ze ook een creatieve uitwerking gemaakt. Dit verslag en de uitwerking laten ze graag aan jullie zien.


Wij zijn natuurlijk erg trots op wat wij met elkaar presteren. Vandaar dat we jullie graag willen uitnodigen om op donderdag 17 oktober langs te komen om de presentaties te bekijken. Wij vertellen graag meer over de projecten. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur. Rond de klok van 14.30 uur sluiten we de middag af en kunnen de leerlingen opruimen en het gemaakte werk inleveren.

Mochten jullie als ouder(s)/verzorger(s) niet aanwezig kunnen zijn, dan is een opa, oma, goede buur/kennis ook van harte welkom.