donderdag 31 oktober 2019

Klas 4 LOB

Open Dagen
Binnenkort zijn er de eerste open dagen op de verschillende MBO scholen in Leeuwarden. Het bezoeken van een open dag is een verplicht onderdeel van het LOB en staat dus in het PTA. De data kun je vinden in het overzicht hier aan de linkerzijde op de blogspot.

Meeloop dag/beleefdag
Het is vanaf nu mogelijk om je in te schrijven voor een meeloopdag of beleefdag van de opleiding die je eventueel zou willen doen. Je moet je hier zelf voor inschrijven via de website van de Friese Poort, Friesland College of Nordwin. Dit is een verplicht onderdeel in het PTA. Let erop dat je op de dag dat je gaat meelopen geen toets hebt.

Voor meer informatie kun je terecht bij Ilona Steigenga