vrijdag 29 maart 2019

havo/atheneum 3: Informatieavond ontwikkeling bovenbouw

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van havo/atheneum 3.

In het afgelopen half jaar is er binnen Comenius onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een bovenbouw @Forum havo/atheneum te ontwikkelen.

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor een informatieve bijeenkomst over de uitkomsten hiervan, op donderdag 4 april a.s., vanaf 19.30 uur.

Aanstaande maandag ontvangen jullie een brief met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

Betaling schoolfoto's

Het kan zijn dat uw kind een dezer dagen een brief mee naar huis krijgt van de schoolfotograaf. De brief handelt over de betaling van foto’s.

Alhoewel wij als school geen partij zijn hierbij willen toch een dringend appel op u doen om de inhoud van de brief serieus te nemen.


donderdag 28 maart 2019

Extra oproep voor vrijwilligers Taaldorp maandag 15 april

Op maandag 15 april hebben wij van 12.45u tot 14.45u een Engels taaldorp. In de school bouwen wij situaties (zoals een politiebureau, restaurant, winkel etc.) na. In deze situaties spreken de leerlingen Engels met een persoon die de situatie bemant. Deze persoon beoordeelt de leerlingen ook kort op hun gespreksvaardigheid. De leerlingen krijgen uiteindelijk (in Magister) een beoordeling voor ‘Meet the Native Speakers’.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een situatie in het taaldorp willen bemannen. Dus ben jij of ken jij iemand die goed Engels spreekt en ons op 15 april wil helpen, neem dan contact op met Femke via f.oud@csg-comenius.nl.

Op dit moment hebben we nog te weinig aanmeldingen van vrijwilligers. Wij hopen dat er nog wat meer mensen zich zullen opgeven, anders lopen we het risico dat het taaldorp niet kan doorgaan.

Alvast bedankt namens de sectie Engels.

maandag 25 maart 2019

Klas 2 mavo beroepen parade

De mavo leerlingen uit klas 2 volgen momenteel allemaal de masterclass beroepen parade om een goede profielkeuze te maken en zich alvast te oriënteren op het toekomstige werkveld. Wij willen graag een aantal gastsprekers uitnodigen en zijn daarvoor op zoek naar enthousiaste ouders die iets willen komen vertellen over hun werk.

Heeft u een leuke interessante baan zoals vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige, politieagent, timmerman, pedagogisch medewerker of anders en bent u op 10 april tussen 13.00u en 14.30u een half uur beschikbaar om over uw beroep te vertellen meldt u dan snel aan bij Ilona via de mail i.steigenga@csg-comenius.nl

vrijdag 22 maart 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Helaas is onze collega Annemarie Schoo in de afgelopen maanden getroffen door gezondheidsproblemen. Hierdoor kon zij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk haar werkzaamheden uitvoeren. Omdat het verloop van het ziektebeeld moeilijk voorspelbaar bleek, was het erg lastig om hierop te anticiperen.Op dit moment gaat het gelukkig beter met haar, maar de problemen blijken erg hardnekkig. Natuurlijk proberen we lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen en streven ernaar om het onderwijsprogramma zoveel mogelijk door te laten gaan.

Wat betreft de beoordelingen van inmiddels gemaakt werk: Annemarie doet haar uiterste best om deze binnenkort af te ronden. 

Gezien het feit dat het om een voor Annemarie nare omstandigheid gaat, die haar is overkomen, doe ik een dringend beroep op uw begrip en geduld.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

woensdag 13 maart 2019

Donderdag 14 maart aangepast rooster

In verband met een cursus voor de docenten vervallen op donderdag 14 maart de lessen na 12.30u

Hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Bij een van onze leerlingen is deze week hoofdluis geconstateerd. Zoals u misschien weet verspreiden hoofdluizen zich snel. Hoofdluis komt steeds meer voor in het voortgezet onderwijs. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het feit, dat jongeren elkaar tegenwoordig als begroeting vaak een knuffel geven.

Wij raden u aan om de komende week het haar van uw kind dagelijks te controleren; daarna is één keer in de week voldoende.

Taaldorp: vrijwilligers gezocht

Op maandag 15 april organiseren wij een Engels taaldorp. In de school bouwen wij situaties (zoals een politiebureau, restaurant, winkel etc.) na. In deze situaties spreken de leerlingen Engels met een persoon die de situatie bemant. Deze persoon beoordeelt de leerlingen ook kort op hun gespreksvaardigheid. De leerlingen krijgen uiteindelijk (op Magister) een beoordeling voor ‘Meet the Native Speakers’.

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een situatie in het taaldorp willen bemannen. Dus ben jij of ken jij iemand die goed Engels spreekt en ons op 15 april wil helpen, neem dan contact op met Femke via f.oud@csg-comenius.nl.

Alvast bedankt namens de sectie Engels.

Landelijke stakingsdag onderwijs 15 maart a.s.

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

In mijn brief van 4 maart j.l. heb ik jullie geïnformeerd over de landelijke stakingsdag in het onderwijs die aanstaande vrijdag plaats vindt. Inmiddels hebben we kunnen inventariseren hoeveel collega’s gebruik willen maken van hun stakingsrecht.

Op de locatie @Forum zal vrijdag geen sprake zijn van lesuitval als gevolg van deze stakingsdag.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, directeur.

donderdag 7 maart 2019


Beste ouders en leerlingen,

Ik doe mee aan de online schilders competitie van het televisieprogramma Project Rembrandt. De opdracht is om een portret te schilderen van presentatrice Annechien Steenhuizen.
 
Vind je mijn schilderij mooi? Dan kan er GESTEMD worden! Je kan me helpen door 5 sterren te geven onder het schilderij. (Klik op de 5e ster)

Via de volgende link kan je stemmen:Of ga naar de website van Project Rembrandt > DOE MEE > en zoek

mijn schilderij op, onderaan de site.                                     

Wie weet zie je mij dan terug op TV! Alvast bedankt!


Groetjes Fabienne, docente Engels

woensdag 6 maart 2019

Gebruik van mobiel in de avonduren


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In onze gesprekken met jullie komt het gebruik van de mobiele telefoon door onze leerlingen regelmatig aan de orde. Hierbij gaat het om zowel het gebruik op school als thuis. Vandaag staat in de Leeuwarder Courant dit artikel. De uitkomsten van het onderzoek kunnen in het gesprek met je kind toegevoegde waarde hebben.

maandag 4 maart 2019

mavo klas 3: rekentoets

Beste ouder(s) en leerlingen van klas 3 Mavo,

Eén van de exameneisen is dat leerlingen minimaal één keer in het voorlaatste jaar, dus derde leerjaar, de kans krijgen om de rekentoets te maken. In de lessen Rekenen werken wij met het programma Smart Rekenen en hierin houden wij de voortgang van de leerlingen goed bij. Hieruit kunnen we concluderen dat een aantal leerlingen al klaar is voor het rekenexamen. De leerlingen die er klaar voor zijn worden door de rekencoördinator en/of examensecretaris hiervan op de hoogte gesteld.

Vrijdag 15 maart aangepast lesrooster

Aan de ouders/verzorger(s) en de leerlingen.

Leeuwarden, 4 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Onderwijsbond AOb en FNV Onderwijs en Onderzoek houden vanaf 11 maart een actieweek voor meer investeringen in het onderwijs en hebben een landelijke stakingsdag aangekondigd op 15 maart voor alle onderwijssectoren.

De werkgevers, waaronder CVO Noord-Fryslân, delen de onderliggende zorg van de bonden, maar kiezen voor andere middelen om die zorg onder de aandacht te brengen van minister en parlement. De VO-raad, koepelorganisatie van besturen, heeft er meermalen op gehamerd dat investeringen nodig zijn om kwalitatief hoogwaardig en eigentijds onderwijs te kunnen blijven geven.

Verkoop kantine

Vanaf vandaag is het dan eindelijk zo ver, jullie kunnen dan lekkere belegde broodjes en wraps kopen! De verkoop zal op maandag en woensdag tijdens de grote pauze plaatsvinden.

We zoeken ook nog meer mensen om te helpen bij de verkoop. Als je dit leuk lijkt dan kun je je  aanmelden bij Ilona.  i.steigenga@csg-comenius.nl

klas 1: Project Fries

Beste ouder(s) en leerlingen van klas 1,

Deze periode gaan we onder project aan de slag met Fries. Voor Fries staan er een paar leuke activiteiten op de planning. Leerlingen hebben een fiets nodig om naar de activiteiten toe te gaan.

Op maandag 11 maart gaan we met z’n allen schaatsen in de Elfstedenhal. Leerlingen worden om 13.20 uur verwacht bij de ingang van de Elfstedenhal. School betaald de entree voor het schaatsen. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zelf schaatsen regelen. Misschien ben je in het bezit van schaatsen of heeft iemand in de omgeving schaatsen te leen. Bij de Elfstedenhal kun je ook schaatsen huren voor € 4,-, dit voor eigen rekening. Voor het schaatsen zijn het dragen van een muts en handschoenen verplicht