woensdag 6 maart 2019

Gebruik van mobiel in de avonduren


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In onze gesprekken met jullie komt het gebruik van de mobiele telefoon door onze leerlingen regelmatig aan de orde. Hierbij gaat het om zowel het gebruik op school als thuis. Vandaag staat in de Leeuwarder Courant dit artikel. De uitkomsten van het onderzoek kunnen in het gesprek met je kind toegevoegde waarde hebben.

Puber slaapt slecht na laat gebruik mobiel

83 procent jongeren uren online vlak voor de nachtrust
Bilthoven Nederlandse jongeren zitten zo vaak ’s avonds op hun smartphone of tablet dat ze er slaapproblemen door krijgen.
Leeuwarder Courant, 06-03-2019, Edwin van der Aa

Het RIVM komt vandaag met een eerste onderzoek naar het schermgebruik van kinderen en jongeren vlak voor de nachtrust. Van de kinderen tussen de 8 en 13 jaar gebruikt 22 procent dagelijks een lichtgevend scherm in de avond. Onder pubers (13 tot 18 jaar) is dit zelfs 83 procent. Vaak neemt het gebruik in de avond ook aanzienlijke tijd in beslag; meer dan twee uur.

Bekend was al dat het ‘sterke’ blauw licht bij nieuwere schermen onze biologische klok beïnvloedt en dus de slaap kan verstoren. Maar ook het actief bezigen van de hersenen door appen vlak vóór de nachtrust kan een rol spelen bij slapeloosheid. Ten derde gaan mensen door schermgebruik later slapen, maar gaat de wekker ’s ochtends nog steeds op dezelfde tijd. Dus krijgen ze minder uren rust. Het gevolg: jongeren die dagelijks een scherm gebruiken in het uur voor het slapen, hebben meer slaapklachten zoals later in slaap vallen, korter slapen en ’s nachts wakker worden. Bij hen komen symptomen van slaaptekort overdag, zoals moeite om wakker te blijven, ook meer voor.
,,We hebben nu echt in de thuissituatie onderzocht wat er gebeurt als jongeren een week lang afzien van schermgebruik dan wel een oranje bril in de avond dragen die de slaap verbetert”, vertelt Linda van Kerkhof van het Centrum Gezondheidsbescherming (RIVM). ,,En dan zie je wel degelijk verschillen ten opzichte van normaal gebruik.’’

De uitkomst is dat allebei deze gedragsveranderingen leiden tot ongeveer twintig minuten eerder in slaap vallen en wakker worden, en tot minder klachten over slaaptekort. Van Kerkhof: ,,Dat is belangrijk, want we weten dat slaapklachten kunnen zorgen voor een slechtere concentratie overdag, mindere prestaties en op lange termijn zelfs voor gezondheidsproblemen.’’
Het schermgebruik van jongeren in de avond is nog hoger als televisiekijken wordt meegeteld. Maar volgens het RIVM gaat het hier om een ander soort blootstelling, waarvan de effecten op de slaap niet zichtbaar zijn.

Inmiddels bieden fabrikanten van mobiele telefoons en tablets apps of ingebouwde filters die de gebruiker in de avonduren beschermen tegen te veel blauw schermlicht. De onderzoekers vinden vervolgonderzoek nodig om te bepalen of de filters de gevolgen voor slaap kunnen verminderen. ,,We weten niet of blauwlichtfilters effectief zijn. Ze zorgen wél voor minder blauw licht, maar hoeveel minder? En welke reductie is nodig om de nachtrust niet te verstoren?’’, vraagt het RIVM zich af.