vrijdag 29 maart 2019

Betaling schoolfoto's

Het kan zijn dat uw kind een dezer dagen een brief mee naar huis krijgt van de schoolfotograaf. De brief handelt over de betaling van foto’s.

Alhoewel wij als school geen partij zijn hierbij willen toch een dringend appel op u doen om de inhoud van de brief serieus te nemen.