vrijdag 29 maart 2019

havo/atheneum 3: Informatieavond ontwikkeling bovenbouw

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van havo/atheneum 3.

In het afgelopen half jaar is er binnen Comenius onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een bovenbouw @Forum havo/atheneum te ontwikkelen.

Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor een informatieve bijeenkomst over de uitkomsten hiervan, op donderdag 4 april a.s., vanaf 19.30 uur.

Aanstaande maandag ontvangen jullie een brief met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn