maandag 4 maart 2019

mavo klas 3: rekentoets

Beste ouder(s) en leerlingen van klas 3 Mavo,

Eén van de exameneisen is dat leerlingen minimaal één keer in het voorlaatste jaar, dus derde leerjaar, de kans krijgen om de rekentoets te maken. In de lessen Rekenen werken wij met het programma Smart Rekenen en hierin houden wij de voortgang van de leerlingen goed bij. Hieruit kunnen we concluderen dat een aantal leerlingen al klaar is voor het rekenexamen. De leerlingen die er klaar voor zijn worden door de rekencoördinator en/of examensecretaris hiervan op de hoogte gesteld.


Het eerste rekenexamen zal plaatsvinden op dinsdag 12 maart om 8.30 tot 10.00 uur op locatie Zamenhof in lokaal 2.17E. Leerlingen worden geacht een kwartier eerder aanwezig te zijn, dus om 8.15 uur verzamelen bij de hoofdingang. Hier worden de leerlingen opgehaald.  

Extra oefenen?
Leerlingen hebben in de les al een keer geoefend met het programma, maar kunnen thuis nog meer oefenen.
Dit kan via de site: https://oefenen.facet.onl.
Klik vervolgens op: ‘VO-toetsen en –examens’ en daarna op ‘Rekenen’.
Er komt een lijst met mogelijke toetsen tevoorschijn.
De toets wordt afgenomen op 2F niveau, dus leerlingen kunnen alle toetsen waarin 2F staat oefenen, dit zijn er 4.


Niet deelnemen?
De leerlingen uit 3A en 3B die niet deelnemen aan het rekenexamen hebben het eerste lesuur geen les, maar er wordt wel van de leerlingen verwacht dat zij voldoen aan de wekelijkse inspanningsnorm voor het vak rekenen. Dit wordt een week later in de les gecontroleerd. Het tweede lesuur zal gewoon volgens rooster worden gegeven, behalve voor de leerlingen van 3A, daar zal ook lesuur twee vervallen.
Mavo leerlingen die de eerste keer niet deelnemen aan het rekenexamen krijgen dinsdag 28 mei de kans om deel te nemen.


Vragen over bovenstaande? Stuur dan een mail naar Suzanne.