zaterdag 24 februari 2018

Opbrengt rommelmarkt

De afgelopen periode stond het project van klas 2 in het teken van Conflicten. Een thema wat helaas door oorlogen en mensenrechtenschendingen in verschillende landen actueel is. Om de
mensen in hun strijd voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te steunen, hebben de leerlingen uit klas 2 een rommelmarkt georganiseerd. In de standjes werden onder andere zelfgemaakte werkstukken, armbandjes, eten en drinken en andere spullen verkocht. De opbrengst van de rommelmarkt is € 152,75. Deze opbrengst wordt gedoneerd aan Amnesty International.

vrijdag 23 februari 2018

Projecten - organisatiedag - inlevermoment


Projecten in periode 4.
In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie worden de projecten van klas 1 en 2 verschillend ingevuld.
Klas 1 houdt zich op maandagmiddag en vrijdagmiddag bezig met het project Frysk.
Voor klas 2 is er voor gekozen om de projecttijd te gebruiken voor een extra impuls bij een aantal vakken. Hierin kan gewerkt worden aan lesstof, waarvoor extra tijd en aandacht nodig is. Het gaat op maandagmiddag om de vakken Duits, Frans en Geschiedenis en op de vrijdagmiddag om Nederlands en Geschiedenis.

Organisatiedag.
Op donderdag 8 maart is er een organisatiedag: de leerlingen zijn dan vrij.

Inlevermoment.
De opdrachten die de leerlingen in periode 3 hebben gemaakt horen aan het eind van deze periode ingeleverd te zijn (23 februari). Voor opdrachten die niet af zijn geldt als laatste inlevermoment vrijdag 9 maart a.s.

dinsdag 20 februari 2018

Loterij stichting dierenlot

Jaarlijks redt stichting dierenlot 2000 tot 3000 dieren. Ze zijn gedwongen te stoppen met het redden van de dieren als ze geen donaties krijgen. Wij organiseren een loterij om stichting dierenlot te steunen. De verkoop van de loten start op dinsdag 20 februari. De loten zijn te koop tot en met vrijdag tijdens de rommelmarkt, dan is ook de trekking. De loten zijn €1,- per stuk. Je maakt dan kans op een van de volgende prijzen:

zondag 18 februari 2018

Rommelmarkt Amnesty International


Kijk voor meer informatie op: www.amnesty.nl 
We kijken uit naar uw komst!!

Klas 2: Toetsen

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van klas 2.

Op @Forum streven we ernaar ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van elke leerling. Hiervoor is het belangrijk de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en zo nodig aanvullende accenten aan te brengen in het onderwijs- en begeleidingsaanbod.
Om deze reden maken de leerlingen van klas 2 in de komende week een aantal toetsen voor Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde. Zij hoeven zich niet voor te bereiden op deze toetsen. De afname vindt plaats tijdens de normale lestijden.

Op de prikborden in de locatie kunnen de leerlingen zien hoe laat en in welke ruimte zij een toets gaan maken.

donderdag 15 februari 2018

klas 1:Uitnodiging ouders projectpresentatie 'Duurzaamheid'

Uitnodiging voor alle ouders/verzorgers van de leerlingen van @Forum,

De leerlingen uit klas 1 zijn bezig geweest met het thema 'Duurzaamheid'. Hiervoor hebben de leerlingen het project 'Duurzaam wonen' gevolgd en in de lessen biologie, natuur- en scheikunde en aardrijkskunde hebben ze opdrachten gemaakt over het onderwerp en deze in een tijdschrift verwerkt.

Tijdens deze middag laten de leerlingen zien wat ze hebben gemaakt. Ze gaan hun werk tijdens deze middag tentoonstellen en presenteren. 

We vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp en willen dan ook graag de resultaten met jullie delen. We nodigen jullie daarom uit voor de presentatie op vrijdag 23 februari. Aanvang is om 13.00 uur en rond de klok van 14.00 uur sluiten we de presentatie af waarna de spullen worden opgeruimd.

Mochten jullie als ouder(s)/verzorger(s) niet aanwezig kunnen zijn, dan is een opa, oma, goede buur/kennis ook van harte welkom!


maandag 12 februari 2018

Klas 1: Meehelpen Doedag dinsdag 13 februari

Inmiddels hebben 34 eerstejaars leerlingen zich aangemeld om mee te helpen op de Doedag. Door het aantal groepjes kunnen wij in totaal 16 leerlingen inzetten. Wie dat zijn geworden, kun je in onderstaande lijst zien.

donderdag 8 februari 2018

Gezondheidsonderzoek GGD-Fryslân - voortgangsgesprekken - adviesgesprekken

Gezondheidsonderzoek GGD-Fryslân
Aanstaande maandag, 12 februari, voert de GGD een gezondheidsonderzoek uit bij alle tweede klassen. Dit onderzoek is een standaardonderzoek en wordt uitgevoerd op alle VO-scholen in Friesland.
De leerlingen krijgen een digitale vragenlijst voorgelegd met vragen over het eigen gedrag, weerbaarheid en pesten, leefstijl (roken, alcohol, internetgebruik, drugs, voeding, bewegen) en het functioneren op school en thuis. Ook worden de leerlingen gemeten en gewogen.
Het onderzoek vindt plaats tijdens de normale lestijd.

Doedag dinsdagmiddag 13 februari

Volgende week dinsdag krijgen 120 leerlingen uit groep acht op onze locatie een aantal voorbeeldlessen. In verband met deze Doedag vervallen de lessen na het vierde uur. Vanaf 11.45 uur zijn de leerlingen vrij.

Voor deze Doedag zijn we op zoek naar leerlingen uit klas 1, die als begeleider met deze groep acht leerlingen willen meelopen. Als gastheer/-vrouw loop je met de leerlingen mee en help je ze tijdens de voorbeeldlessen. Je helpt dan deze middag mee van 13.00 uur tot 15.30 uur. Wil je meehelpen, geef je dan op via de lijst op het bord.

maandag 5 februari 2018

Open dag en donderdag 8 februari

Open dag 2 februari 2018
Afgelopen vrijdag hebben we op @Forum een zeer druk bezochte Open dag gehad.
In veel lokalen werd een indruk gegeven van onze vorm van onderwijs. Veel ouders en leerlingen uit groep 8 kwamen enthousiast naar buiten.
Er werden veel rondleidingen gegeven door een aantal van onze leerlingen. Ook waren er leerlingen die hielpen in de lokalen of bij de catering. Allemaal hartelijk bedankt! Jullie hebben het geweldig gedaan!

Donderdag 8 februari a.s.
Aanstaande donderdag hebben de leerlingen van @Forum geen les. Het team houdt zich dan bezig met het samenstellen van de rapporten van de leerlingen en met het opstellen van het voorlopig vervolgadvies van de leerlingen van klas 2. Zoals u weet wordt er aan het eind van klas 2 een definitief advies opgesteld voor het vervolg in klas 3…