vrijdag 23 februari 2018

Projecten - organisatiedag - inlevermoment


Projecten in periode 4.
In de periode tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie worden de projecten van klas 1 en 2 verschillend ingevuld.
Klas 1 houdt zich op maandagmiddag en vrijdagmiddag bezig met het project Frysk.
Voor klas 2 is er voor gekozen om de projecttijd te gebruiken voor een extra impuls bij een aantal vakken. Hierin kan gewerkt worden aan lesstof, waarvoor extra tijd en aandacht nodig is. Het gaat op maandagmiddag om de vakken Duits, Frans en Geschiedenis en op de vrijdagmiddag om Nederlands en Geschiedenis.

Organisatiedag.
Op donderdag 8 maart is er een organisatiedag: de leerlingen zijn dan vrij.

Inlevermoment.
De opdrachten die de leerlingen in periode 3 hebben gemaakt horen aan het eind van deze periode ingeleverd te zijn (23 februari). Voor opdrachten die niet af zijn geldt als laatste inlevermoment vrijdag 9 maart a.s.