zondag 18 februari 2018

Klas 2: Toetsen

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van klas 2.

Op @Forum streven we ernaar ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden van elke leerling. Hiervoor is het belangrijk de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en zo nodig aanvullende accenten aan te brengen in het onderwijs- en begeleidingsaanbod.
Om deze reden maken de leerlingen van klas 2 in de komende week een aantal toetsen voor Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde. Zij hoeven zich niet voor te bereiden op deze toetsen. De afname vindt plaats tijdens de normale lestijden.

Op de prikborden in de locatie kunnen de leerlingen zien hoe laat en in welke ruimte zij een toets gaan maken.