dinsdag 24 september 2019

FeRstival 2019

FeRstival is de Fryske foardrachtswedstriid foar leerlingen út it fuortset ûnderwiis. It doel fan FeRstival is om de jongerein yn kontakt komme te litten mei Fryske poëzy. It giet dêrom dat de diel-nimmers in gedicht sa moai mooglik foardrage.

De foarrondes binne op dyn skoalle. De heale finales binne op 8 novimber yn De Stolp yn Snits en op 16 novimber yn De Lawei yn Drachten en yn De Harmonie yn Ljouwert. De finale is op sneon 14 desimber yn Het Posthuistheater op It Hearrenfean.
Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Graag breng ik een paar belangrijke dingen over het aanvragen van verlof onder jullie aandacht.

Als je kind ziek is geven de ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch door vóór het begin van de eerste les: de telefoon is bezet vanaf 07.30 uur.

Als je kind weer beter is meldt het zich bij binnenkomst in school eerst bij de conciërge: die verandert ‘de ziekmelding’ dan in ‘een betermelding’.

Dit is erg belangrijk, anders blijft je kind als ziek in het systeem staan.

Als je kind een afspraak heeft bij huisarts/tandarts/ziekenhuis dan kan het verlof (tijdig, tenminste aan het begin van de betreffende dag)
- met een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven en ondertekend briefje/het verlofformulier in de blogspot worden aangevraagd bij de concierge
- met een telefoontje door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de concierge.

Verlofaanvragen voor bijzondere gebeurtenissen worden tijdig bij de schoolleiding aangevraagd met het formulier ‘Verlof buiten de schoolvakanties’.


Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn


zondag 22 september 2019

Klas 3 zelfstandig werken aan het vak rekenen

Beste leerlingen en ouders,

In de afgelopen jaar/jaren heb je tijdens de lessen Rekenen onder begeleiding gewerkt in ons online rekenprogramma Eduhint. Zoals je weet staat het vak Rekenen niet meer als vak op het rooster. Er is voor dit vak wel een planning opgesteld. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig werkt aan rekenen. Dit kun je doen tijdens het huiskameruur of thuis.

Natuurlijk kun je, als je vragen over de stof hebt, altijd bij het huiskameruur van Rekenen terecht, dit is maandag het 8e uur bij Roland in Filosofia en Suzanne in het Rijk der Getallen

Aan het eind van elke periode krijg je tijdens een huiskameruur een tussentijdse toets over de stof die je zelfstandig door hebt moeten nemen. De docent spreekt met de klas een datum af wanneer de toets wordt afgenomen. Welke hoofdstukken je in welke periode moet doorwerken, kun je zien in het overzicht:

Klas 3 mavo, klik hier
Klas 3 havo/vwo klik hier

De docenten die bij jullie de toetsen in het huiskameruur afnemen, zijn:
Suzanne klas m3a, m3b
Jurjen en Veronique klas hv3a, hv3b, hv3c

vrijdag 20 september 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Met de groei van onze school is het wenselijk om de organisatie mee te laten groeien.
Als gevolg daarvan wordt er een wijziging doorgevoerd in de schoolleiding:

Els Peterzon is vanaf 1 oktober de teamleider van @Forum.

Bij afwezigheid van ondergetekende heeft zij de formele leiding over de school.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn

klas 3: nieuwe datum rondleiding Onttingsfabriek

Door omstandigheden is de rondleiding in de Nederlandse Onttinnigsfabriek opgeschoven van dinsdag 24 september naar dinsdag 1 oktober. De activiteit, groepsindeling, kledingvoorschriften en begin- en eindtijd blijven hetzelfde.

donderdag 19 september 2019

Gevraagd: Twee leerlingen voor de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius is op zoek naar nog twee leerlingen van onze scholengemeenschap die actief mee wil denken en praten. Hieronder staat uitleg over wat de mr doet en hoe je je kunt aanmelden voor de mr. Er is in de mr plek voor vier leerlingen,op dit moment zijn er drie leerlingen actief in de mr. We hebben dus voor dit schooljaar nog plek voor één leerling in de mr.

De mr denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De mr heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de vier/vijf weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als:

· de besteding van gelden;
· de kwaliteit van het onderwijs;
· onderwijstijd;
· invoering van nieuw beleid op de school.

Over sommige onderwerpen adviseert de mr de Directieraad. Er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Voor leerlingen die nieuw in de medezeggenschapsraad worden verkozen zijn er mogelijkheden om cursussen te volgen. Je leert dan wat de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn en wat de raad in de praktijk heeft te vertellen. Bovendien ontmoet je andere mr-leden met wie je ervaringen kunt uitwisselen.

woensdag 18 september 2019

klas 3: rondleiding Onttingsfabriek


Beste ouders/verzorgers van klas 3 havo/vwo,

In het kader van de lessen scheikunde gaan de leerlingen uit klas HV3A, HV3B en HV3C een rondleiding volgen in de Nederlandse Onttinningsfabriek in Leeuwarden. Vanwege de groepsgrootte is de rondleiding verdeeld over twee momenten: dinsdag 24 september en vrijdag 27 september, beide van 13:00 tot ongeveer 15:00 uur. Lijsten met de groepsindeling komen in de kantine te hangen.

Het vervoer naar en van de fabriek gaat per fiets. Om 13:00 zullen de groepen verzamelen op het schoolplein en richting de fabriek fietsen. Na de rondleiding mogen de leerlingen zelf naar huis fietsen of kunnen ze met de docenten terug naar school fietsen.

De rondleiding wordt gestart met een voorlichting over de veiligheidsvoorschriften in de fabriek. Gehoorbescherming voor de leerlingen wordt gefaciliteerd vanuit school. Als laatste wordt de leerlingen aangeraden om niet de mooiste/nieuwste kleren en schoenen aan te trekken, het is ten slotte een fabriek waar ze heen gaan.

Met vriendelijke groeten,

Matthijs Broekhuizen en Niels Baumgart
Docenten natuur- en scheikunde @Forum

maandag 16 september 2019

Studiedag


Beste ouder(s)/verzorger(s).

Aanstaande donderdag heeft het team van @Forum een scholingsdag.
Hierdoor komen de lessen te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn


woensdag 11 september 2019

klas 3 en 4: ouderavond woensdag 18 september


Geachte ouders van klas 3 en klas 4 @Forum,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ouderavond voor klas 3 en 4 mavo @Forum, op woensdag 18 september 2019. Er is om 19.30 een algemeen programma voor MAVO 3 en 4 met onder andere informatie over het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en vakkenpakket. Voor klas 3 havo/vwo wordt later dit jaar een aparte ouderavond georganiseerd over het vakkenpakket voor klas 4. We willen ouders van klas havo/vwo 3 echter wel in de gelegenheid stellen om vragen te stellen aan de coach en schoolleiding. Daarom zijn vanaf 20.15 alle coaches en schoolleiding beschikbaar voor algemene vragen. Heeft u specifieke gesprekspunten over uw kind, dan is het handiger een afspraak te maken met de coach.

De algemene ouderavond voor klas 3 en 4 MAVO begint om 19.30 in de kantine. Inloop en koffie vanaf 19.15.

Vanaf 20.15 heeft elke coach van klas 3 en 4 een eigen inloopspreekuur.

Met vriendelijke groet

Team @Forum

woensdag 4 september 2019

SchoolfotograafOp vrijdag 6 september komt de schoolfotograaf bij ons op de locatie.

Alle leerlingen komen individueel en met de klas op de foto.

CVO lezing


Aanstaande maandag 9 september om 14.00 uur is de jaarlijkse CVO-lezing in de kerk naast locatie Zamenhof.

Ouders en verzorgers worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze inspirerende lezing.

Voor leerlingen op @Forum vervallen hierdoor op maandag de vrije masterclasses (13.00-14.30u) en het huiskameruur. Voor klas 4 vervallen Maatschappijleer (6e), Natuurkunde (7e) en Duits (8euur).


Klas 1: ouderavond


Beste ouder(s)/verzorger(s) van klas 1

Hierbij nodigen we jullie uit voor de ouderavond klas 1 op dinsdag 10 september. Op deze ouderavond krijgt u algemene informatie over @Forum en maakt u kennis met de coach van u zoon en/of dochter.

We hopen u te ontvangen om 19.15 - 19.30 met koffie en thee.

Met vriendelijke groet Team @Forum