dinsdag 24 september 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Graag breng ik een paar belangrijke dingen over het aanvragen van verlof onder jullie aandacht.

Als je kind ziek is geven de ouder(s)/verzorger(s) dat telefonisch door vóór het begin van de eerste les: de telefoon is bezet vanaf 07.30 uur.

Als je kind weer beter is meldt het zich bij binnenkomst in school eerst bij de conciërge: die verandert ‘de ziekmelding’ dan in ‘een betermelding’.

Dit is erg belangrijk, anders blijft je kind als ziek in het systeem staan.

Als je kind een afspraak heeft bij huisarts/tandarts/ziekenhuis dan kan het verlof (tijdig, tenminste aan het begin van de betreffende dag)
- met een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven en ondertekend briefje/het verlofformulier in de blogspot worden aangevraagd bij de concierge
- met een telefoontje door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de concierge.

Verlofaanvragen voor bijzondere gebeurtenissen worden tijdig bij de schoolleiding aangevraagd met het formulier ‘Verlof buiten de schoolvakanties’.


Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn