donderdag 19 september 2019

Gevraagd: Twee leerlingen voor de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius is op zoek naar nog twee leerlingen van onze scholengemeenschap die actief mee wil denken en praten. Hieronder staat uitleg over wat de mr doet en hoe je je kunt aanmelden voor de mr. Er is in de mr plek voor vier leerlingen,op dit moment zijn er drie leerlingen actief in de mr. We hebben dus voor dit schooljaar nog plek voor één leerling in de mr.

De mr denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De mr heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de vier/vijf weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als:

· de besteding van gelden;
· de kwaliteit van het onderwijs;
· onderwijstijd;
· invoering van nieuw beleid op de school.

Over sommige onderwerpen adviseert de mr de Directieraad. Er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Voor leerlingen die nieuw in de medezeggenschapsraad worden verkozen zijn er mogelijkheden om cursussen te volgen. Je leert dan wat de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn en wat de raad in de praktijk heeft te vertellen. Bovendien ontmoet je andere mr-leden met wie je ervaringen kunt uitwisselen.


De mr heeft een andere functie en een ander doel dan de leerlingenraden die op de verschillende locaties actief zijn. De leerlingenraden zijn vooral bezig met zaken die op die specifieke locatie spelen en daar van belang zijn. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken die alle locaties aangaan.

Een mr-lid is in principe voor vier jaar in de mr gekozen. De MR bevindt zich wel in een omvormingstraject. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat aan het eind van schooljaar 2019-2020 alle MR-leden aftreden, waarna verkiezingen volgen voor de nieuwe MR.

Daarnaast is het zo dat als je niet meer op school zit, het lidmaatschap van de mr ook automatisch stopt. De mr van Comenius vergadert ongeveer tien keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op donderdagmiddag. Vergaderingen kunnen beginnen vanaf 15.30 uur ’s middags en lopen vaak door tot het begin van de avond.

Mocht je je kandidaat willen stellen voor de medezeggenschapsraad van CSG Comenius, dan kun je vóór vrijdag 27 september 2019 een mail sturen naar mr@csg-comenius.nl. Zou je in de mail willen vermelden je naam, adres, telefoonnummer, de klas waarin je zit en de locatie waar je zet. Je mag ook een korte motivatie geven waarom je graag zitting zou willen nemen in de mr. Deze motivatie wordt dan, als er verkiezingen worden uitgeschreven, op de blog geplaatst.

Mochten er meer aanmeldingen zijn voor de mr dan er vacatures zijn, zullen verkiezingen worden uitgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Patrick Hollander(secretaris mr)