vrijdag 20 september 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Met de groei van onze school is het wenselijk om de organisatie mee te laten groeien.
Als gevolg daarvan wordt er een wijziging doorgevoerd in de schoolleiding:

Els Peterzon is vanaf 1 oktober de teamleider van @Forum.

Bij afwezigheid van ondergetekende heeft zij de formele leiding over de school.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing

Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn