donderdag 27 augustus 2020

Huiskameruur

Vanaf volgende week (31 augustus) gaat het huiskameruur weer van start!

Op maandag, dinsdag en woensdag kun je, van 14:30 tot 15:30, je huiswerk op school maken.

Het overzicht van de lokalen hangt op de prikborden op school.

Er staat ook bij welke docenten er in het lokaal zitten. Dat is super handig als je hulp nodig hebt bij een bepaald vak!woensdag 26 augustus 2020

Een nieuw leerjaar op @ Forum. De vaklessen, vakoverstijgende projecten, verplichte masterclasses, keuze masterclasses en coachlessen. Een uitdagend onderwijsconcept en een grote uitdaging voor de nieuwe roostermaker. Helaas zorgt dit bij een paar groepen en leerlingen nog voor problemen in het lesrooster.

Wij hopen op u begrip tijdens de opstartweken. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Schoolfotograaf

Op donderdag 27 augustus komt de schoolfotograaf bij ons op de locatie.
Alle leerlingen komen individueel en met de klas op de foto.

vrijdag 21 augustus 2020

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen.

Aan het eind van de eerste schoolweek lijkt het me goed om even een paar dingen onder jullie aandacht te brengen.

Covid-19
We zijn blij te kunnen zeggen dat we een goede start hebben gemaakt. Natuurlijk hebben we de eerste weken nodig om te wennen, zeker na het zo bijzondere laatste cursusjaar. Bij dit wennen horen natuurlijk ook alle maatregelen die we in school hebben genomen rond Covid-19. Het is van het grootste belang, dat de leerlingen zich houden aan de gemaakte afspraken over de 1.5 meter tegenover het personeel en de hygiëne. Op dit moment kunnen we zeggen, dat de leerlingen zich hier zeker aan proberen te houden, maar dat ze dit ook wel eens lijken te vergeten. Ik wil jullie dan ook vragen om het belang hiervan met je kind te blijven bespreken.

Leerlingpas
Alle leerlingen hebben een leerlingpas van school gekregen. Het is voor de leerlingen verplicht om deze pas altijd bij zich te hebben. Bij verschillende situaties hebben ze de pas nodig, bijvoorbeeld als ze een leenlaptop nodig hebben of als ze eens te laat zouden komen en zich moeten melden bij de conciërge. Tip: zet een foto van de pas op de mobiele telefoon van je kind – die hebben ze normaal gesproken altijd bij zich.

Ziek melden
Ziekmeldingen worden altijd telefonisch gedaan door een van de ouder(s)/verzorger(s), tussen 07.30 en 08.30 uur. Dus voor het begin van het eerste lesuur, via 0582347670. Voor een bezoek aan de tandarts of de huisarts wil ik jullie vragen dit, als dit mogelijk is, buiten de lestijd plaats te laten vinden. Is dit niet mogelijk, dan kan hiervoor het absentieformulier bij de conciërge worden ingeleverd (formulier staat op de blogspot). Doe dit wel tenminste een dag van te voren.

Aanvragen voor bijzonder verlof kunnen gedaan worden via e.peterzon@cvo-nf.nl , met het formulier op de website:

https://www.csg-comenius.nl/ouders/vrij-vragen. Voor deze aanvragen geldt, dat ze ruim van te voren moeten worden ingediend.

Wij vinden het contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Wel wil ik hierbij aantekenen, dat dit contact normaal gesproken overdag plaats kan vinden, tijdens de openingstijden van de school.

 Met vriendelijke groet,

 Marinus Giesing,

        directeur Comenius @Forum
        directeur Comenius Esdoorn

woensdag 19 augustus 2020

Oordopjes

Voor verschillende vakken zoals LEF, Nederlands, Engels, Duits en Digit kijk je met regelmaat tijdens de les naar uitlegfilmpjes. Om elkaar daarbij niet te storen willen we je vragen om hiervoor oordopjes mee naar school te nemen.

dinsdag 18 augustus 2020

Vandaag hebben we elkaar na de zomervakantie (weer opnieuw) mogen begroeten op @Forum. Het nieuwe schooljaar is hiermee begonnen. In het lesrooster wat je hebt gekregen kun je zien wanneer en waar je les hebt. 

Morgen (woensdag) werken we met een aangepast programma. Leerlingen van leerjaar 1 hebben woensdag samen met hun coach de introductiedag. Voor de leerlingen van leerjaar 2,3 en 4 geldt dat zij woensdag les hebben tot aan hun middagpauze. Hierna zijn ze vrij. 

Donderdag zijn alle docenten aanwezig en volg je de lessen volgens je rooster in Zermelo.