woensdag 26 augustus 2020

Een nieuw leerjaar op @ Forum. De vaklessen, vakoverstijgende projecten, verplichte masterclasses, keuze masterclasses en coachlessen. Een uitdagend onderwijsconcept en een grote uitdaging voor de nieuwe roostermaker. Helaas zorgt dit bij een paar groepen en leerlingen nog voor problemen in het lesrooster.

Wij hopen op u begrip tijdens de opstartweken. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.