vrijdag 1 juni 2018

Klas 2: keuze profiel/vakken


Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2.

We bevinden ons inmiddels in de laatste fase van het cursusjaar. Dat betekent, dat er in de komende weken een aantal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden door u en uw kind.

Voor de leerlingen van de mavo zal er een keuze gemaakt moeten worden voor een profiel. Hierbij hoort ook de keuze van bepaalde vakken, waarbij het examen al zijn schaduw vooruit werpt. U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor een ouderavond, waarop u hierover geïnformeerd zult worden.

De leerlingen van de havo maken voor klas 3 een keuze uit een van twee vreemde talen: ze kiezen voor klas 3 óf Duits óf Frans. Ik wil u vragen om hierover met uw dochter/zoon al vast in gesprek te gaan.

De leerlingen van het vwo maken voor klas 3 geen keuzes m.b.t. de te volgen vakken. Het vwo is het hoogste onderwijsniveau en wij zijn van mening dat dit ook in de zwaarte van het programma tot uitdrukking mag komen.

Mocht een en ander nog vragen bij u oproepen, neemt u dan gerust contact op met de coach of met ondergetekende op.

Namens het team @Forum,
Marinus Giesing, locatieleider.