zondag 15 december 2019

Klas 3: Reminder Uitnodiging beroepen en opleidingen manifestatie


Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op zaterdag 11 januari a.s. begroeten wij u en uw kind graag op de Beroepen en Opleidingen manifestatie in Leeuwarden.

Deze manifestatie wordt gehouden in het Leeuwarder Lyceum (Piter Jelles Aldlân) op zaterdag 11 januari a.s. van 9:15 tot 13:00 uur.

Deze LOB-activiteit staat op het PTA van klas 3 en is verplicht. De leerlingen zullen een bewijs van deelname ontvangen.

De leerlingen van M3A moeten het strookje met daarop hun keuze uiterlijk dinsdag 17 december inleveren bij ilona. Klas M3B heeft dat al gedaan.

Ik hoop u en uw kind(eren) daar te ontmoeten,

Ook namens de coaches van klas 3,

Ilona Steigenga
LOB-coördinator