donderdag 18 oktober 2018

Mavo 3: uitnodiging ouderavond

Beste ouder(s)/verzorger(s) van 3 Mavo,

Hierbij nodigen we u uit voor de ouderavond op dinsdagavond 30 oktober. Uw zoon/dochter zit in 3 Mavo en de studiestof van dit schooljaar  is al een onderdeel van het examen. We willen u op deze avond informeren over het examendossier, het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en het lesprogramma. Ook geven we een korte voorlichting over Magister en Magister.Me.

De ouderavond wordt gehouden op locatie @Forum. Het adres is: Plataanstraat 1 te Leeuwarden.

De inloop is vanaf 19.15 uur en het programma start om 19.30 uur

Met vriendelijke groet,

Suzanne van der Meulen
Examensecretaris