woensdag 12 februari 2020


Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen

Morgenavond hebben we een prachtig schoolfeest op @Forum. Er zijn al veel leerlingen die een kaartje hebben gekocht. We zien uit naar een mooie avond!

Zoals jullie weten spannen we ons maximaal in om onze school een veilige plek te laten zijn en blijven. Dit geldt ook voor activiteiten als een schoolfeest. Helaas zien we in de huidige tijd dat er bedreigingen zijn in het leven van jongeren. De gevaren van middelengebruik lijken inmiddels redelijk ‘normaal’ in onze maatschappij. Hierbij zien veel scholen een trend: het middelengebruik schuift steeds verder naar voren. Jongeren beginnen er op steeds jongere leeftijd mee.

Wij houden overeind, dat we de veiligheid van onze activiteiten niet negatief willen laten beïnvloeden door leerlingen die van tevoren middelen tot zich hebben genomen. De combinatie van school(activiteiten) en middelengebruik is voor ons op geen enkele wijze acceptabel. Dit betekent, dat we voor een activiteit als een schoolfeest als preventiemiddel de leerlingen bij binnenkomst controleren op het onder invloed zijn van middelen: de leerlingen van klas 2, 3 en 4 zullen onderworpen worden aan een verplichte blaastest. Als een leerling wordt gesignaleerd op het gebruik van middelen, dan krijgt de leerlingen geen toegang tot het feest en worden de ouder(s)/verzorger(s) gebeld om hun zoon/dochter onmiddellijk op te komen halen. Leerlingen die in het schoolgebouw zijn, blijven daar tot zij naar huis willen gaan.

Ik ga er vanuit, dat u het belang hiervan onderschrijft.

Aanstaande vrijdag mogen de leerlingen even bijkomen van het feest en starten de lessen vanaf het derde uur.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, directeur.