maandag 12 maart 2018

Herkansen op donderdag 22 maart

Deze week gaan de leerlingen van klas 1 en 2 met hun coach bespreken of zij een toets/opdracht uit periode 3 willen herkansen en zo ja, welke. De herkansing vindt plaats op donderdag 22 maart a.s., 12.15 uur.

Voor alle duidelijkheid:
. de leerlingen mogen één toets/opdracht herkansen;
. als er nog een onderdeel ingehaald moet worden, bespreekt de leerling zelf met de docent van het vak wanneer dit kan gebeuren.