zaterdag 31 maart 2018

Aankondiging 10 minuten gesprekken


Geachte ouder(s)/verzorger(s).

U hebt dit jaar al regelmatig contact gehad over de schoolgang van uw kind, vooral met de coach. Soms geven ouders aan het ook fijn te vinden om met de docent van een bepaald vak een gesprek te willen over de studievoortgang van hun kind.
Op maandag 9 en dinsdag 10 april a.s. willen we u hiervoor de gelegenheid geven. U kunt met een of twee docenten een 10 minutengesprek aanvragen, als u hier behoefte aan hebt.
Deze week ontvangt u hierover meer informatie via de blogspot.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing, Locatieleider.