dinsdag 3 april 2018

10 minutengesprekken


Geachte ouder(s)/verzorger(s),



Zoals ik u via de blogspot al meedeelde, bestaat de mogelijkheid om een kort gesprek te voeren met één of twee docenten die lesgeven aan uw kind. In deze gesprekken gaat het specifiek over het functioneren van uw kind bij een bepaald vak. Het is deze keer niet mogelijk om een gesprek te hebben met de coach van uw kind. Uiteraard hoeft u alleen te reageren als u behoefte hebt aan een dergelijk gesprek.

De gesprekken vinden plaats op maandag 9 april en dinsdag 10 april a.s., vanaf 16.30 uur. In de tabel hieronder ziet u aangegeven welke docenten op welke avond beschikbaar zijn.
Ik ontvang uw reactie graag vóór donderdag 5 april a.s., 18.00 uur, via m.giesing@csg-comenius.nl.  
Maandag 9 april
Dinsdag 10 april
 
 
Jessica Hodel (Nederlands)
Jeannette Bakker (Nederlands, Geschiedenis)
Els Peterzon (Nederlands)
Annemarie Schoo (Geschiedenis)
Femke Oud (Engels)
Jelger Wiersma (Aardrijkskunde)
Bente Remerie (Duits)
Hillie van der Heide (Biologie
Ilona Steigenga (Frans)
Roland Pennaertz (Rekenen, LEF)
Frank Boersma (Wiskunde)
 
Suzanne van der Meulen (Wiskunde, Economie)
 
Niels Baumgart (Biologie, Nask)
 
Gilda Poelstra (Bevo)
 
Sander Seinstra (LO)
 
Roel Altenburg (LO)
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Marinus Giesing, Locatieleider.