dinsdag 10 april 2018

Beter melden

Alle vormen van absentie van leerlingen registreren wij in Magister, ons administratiesysteem. Het is hierbij belangrijk, dat onze registraties kloppen. Als een leerling wordt ziek gemeld, wordt dit ook in het systeem vastgelegd. Een leerling blijft dan als zodanig in het systeem staan, totdat er een betermelding is gedaan door de leerling. Voor het eerste lesuur meldt de leerling zich dan beter bij de conciƫrge.


Helaas gebeurt dit laatste nog heel vaak niet. Het resultaat hiervan is een onterecht hoog aantal ziekte uren van een leerling. Graag wil ik u vragen om uw kind erop te wijzen zich bij het hervatten van de schoolgang beter te melden, zodat onze registratie klopt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Marinus Giesing,

Locatieleider @Forum