dinsdag 14 mei 2019

Mavo 3: Rekentoets

Beste ouder(s) en leerlingen van klas 3 Mavo,

Eén van de exameneisen is dat leerlingen minimaal één keer in het voorlaatste jaar, dus in het derde leerjaar, de kans krijgen om de rekentoets te maken. Om daar aan te voldoen bieden wij weer een rekentoets aan. Dit is de tweede en laatste rekentoets die dit schooljaar wordt aangeboden. 

Het rekenexamen, tijd en locatie
Het rekenexamen zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei om 8.30 tot 10.00 uur op locatie Mariënburg in lokaal 241. Leerlingen worden geacht een kwartier eerder aanwezig te zijn, dus om 8.15 uur verzamelen bij de hoofdingang. Hier worden de leerlingen opgehaald om vervolgens gezamenlijk naar het lokaal te gaan. 


Wanneer moet en wanneer mag je deelnemen aan de rekentoets? 
Sommige leerlingen hebben de toets al eens gemaakt, sommige leerlingen hebben de rekentoets nog niet gemaakt. Er zijn vijf mogelijke situaties:
  1. ​​De leerling heeft nog geen rekentoets gemaakt in leerjaar 3. De leerling maakt de rekentoets voor het eerst op eerdergenoemde datum en locatie. De leerling wordt automatisch ingeschreven voor de rekentoets. 
  2. De leerling heeft de rekentoets gemaakt met als resultaat lager dan een 4. De leerling maakt de rekentoets opnieuw op eerdergenoemde datum en locatie. De leerling wordt automatisch ingeschreven voor de rekentoets. 
  3. De leerling heeft de rekentoets gemaakt met als resultaat 4 of hoger en wil de toets opnieuw maken. De leerling maakt de rekentoets opnieuw op eerdergenoemde datum en locatie. De leerling wordt niet automatisch ingeschreven voor de rekentoets. De leerling moet zich zelf aanmelden bij de examensecretaris, Suzanne van der Meulen. Dit kan uiterlijk tot maandag 20 mei via de mail, zodat de leerling nog op tijd kan worden aangemeld voor de rekentoets. Het hoogst behaalde resultaat is het resultaat dat telt. Leerlingen die lager dan een 6 hebben behaald raden we aan om de rekentoets opnieuw te doen, zeker wanneer rekenen een belangrijk onderdeel is van de vervolgopleiding die de leerling wil gaan volgen. 
  4. De leerling heeft de rekentoets gemaakt met als resultaat 4 of hoger en wil de toets niet opnieuw maken. De leerling heeft les op @Forum volgens het lesrooster. ​
  5. De leerling heeft de rekentoets gemaakt met als resultaat 4 of hoger en wil de toets op een hoger niveau, 3F, maken. De leerling kan in het voorlaatste schooljaar de rekentoets niet op een hoger niveau maken. Dit kan alleen in het laatste jaar. De leerling kan wel alvast oefenen voor de toets op een hoger niveau. Volg dan onderstaande stappen bij extra oefenen, maar zoek dan op 3F. 
Extra oefenen?
Extra oefenen voor de rekentoets? Dat kan!
  • ​Ga naar de site: https://oefenen.facet.onl.
  • Klik vervolgens op: ‘VO-toetsen en –examens’ en daarna op ‘Rekenen’. 
  • Er komt een lijst met mogelijke toetsen tevoorschijn. Je kunt zoeken op 2F, dit is het niveau waarop de toets wordt afgenomen. Er zijn 4 oefentoetsen beschikbaar voor dit niveau.
  • Klik een toets aan en druk op start examen/toets.
  • Succes met oefenen!
Vragen en/of aanmelden
Zijn er vragen over bovenstaande of wil je je aanmelden (alleen bij situatie 3) voor de rekentoets? Neem dan contact op met Suzanne van der Meulen (k.vandermeulen@csg-comenius.nl).