donderdag 29 augustus 2019

Medezeggenschapsraad

Geachte ouder/verzorger c.q. beste leerling,

Namens de medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius doe ik u/je deze bijlage (ouders) bijlage (leerlingen) toekomen. Hebt u / heb je vragen? Stuur ze gerust naar mr@csg-comenius.nl.

Met vriendelijke groet,

P. Hollander
J. Lanser