donderdag 29 november 2018


Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Vandaag is onze locatie officieel geopend. We hebben onze leerlingen vanochtend getrakteerd op gebak. Ook hebben zij een @Forum-dopper gekregen als herinnering aan de ingebruikname van het gebouw.

Binnenkort gaan wij op 4 dagen in de week invulling geven aan ‘de gezonde kantine’. Binnen een gezonde leefstijl neemt het in voldoende mate drinken van water een belangrijke plaats in. Op dit moment hebben wij natuurlijk al gratis water in de aanbieding voor onze leerlingen, maar we willen dit op een aantrekkelijker manier gaan doen. Daarom komt er in de kantine een fraai watertappunt te staan. De leerlingen kunnen hier hun dopper vullen…
U begrijpt het al: met de @Forum-dopper willen we twee vliegen in een klap slaan: we geven onze leerlingen een leuke herinnering aan onze vandaag geopende school én we stimuleren een gezonde leefstijl.

Ik hoop van harte, dat u met ons meedoet door uw kind te stimuleren de @Forum-dopper dagelijks te gebruiken, op school en thuis…

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn