dinsdag 20 november 2018

Herkansing

Geachte ouder(s)/verzorger(s).

Zoals u vast al van uw zoon/dochter hebt begrepen, hebben we besloten om de herkansings-mogelijkheid van periode 1 met een week uit te stellen. Dit betekent, dat deze herkansing plaats vindt op donderdagmiddag 29 november a.s.

Hoeveel toetsvormen mag een leerling herkansen?

Leerjaar 1: in periode 1 en 2: maximaal 2 toetsvormen; in periode 3 en 4: maximaal 1 toetsvorm; periode 5: geen herkansing

Leerjaar 2 en 3: maximaal 1 toetsvorm per periode (raadpleeg voor mavo 3 het pta om te zien of een toetsvorm herkansbaar is); periode 5: geen herkansing.
Op donderdag 22 november a.s. hebben de leerlingen op de lijst in de kantine genoteerd welke toetsvorm(en) ze willen herkansen.

Marinus Giesing, directeur.