donderdag 16 januari 2020

Mavo 4: PWS 27 januari t/m 31 januari

In de week van 27 januari tot en met 31 januari krijgen de leerlingen uit mavo 4 de kans om vanaf 12.30 uur te werken aan hun profielwerkstuk (ook wel PWS genoemd). Dit betekent dat de lessen deze week in de middag vervallen, waardoor leerlingen bijvoorbeeld afspraken kunnen maken buiten (of binnen) de school of kunnen werken aan hun plan van aanpak.

Het plan van aanpak moet uiterlijk vrijdag 24 januari worden goedgekeurd door hun eerste begeleider. De definitieve versie van het profielwerkstuk moet worden ingeleverd op 14 februari 2020.