dinsdag 28 januari 2020

Landelijke staking + nieuwe docent biologie

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Je hebt uit de berichtgeving in de media vast begrepen, dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s. een landelijke onderwijsstaking plaats vindt. Voor team @Forum geldt, dat er geen collega’s zijn die hebben aangegeven gebruik te willen maken van hun wettelijke stakingsrecht. Dit betekent, dat het onderwijs op deze dagen volgens het geldende rooster gecontinueerd zal worden.

We zijn blij, dat we erin geslaagd zijn om een goede opvolger te vinden voor Eefje, die op een andere school is gaan werken. Haar naam is Marjolein Meijer. Zij zal eerst op de woensdagen komen werken op @Forum. Als zij haar werkzaamheden heeft afgerond op de school waar zij nu nog werkzaam is, komen daar een aantal dagen bij. Tot die tijd worden deze uren gegeven door enkele andere collega’s van het team.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing,
directeur Comenius @Forum
directeur Comenius Esdoorn