donderdag 16 januari 2020

Bovenbouw @Forum havo/atheneum

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Op 1 augustus a.s start de bovenbouw van @Forum havo/atheneum op de locatie Mariënberg. Ik ben bijzonder blij, dat ik dit goede nieuws met jullie kan delen.

De leerlingen van onze huidige klas 3 havo/atheneum kunnen dan doorstromen naar deze bovenbouw, waarin een doorgaande lijn gerealiseerd zal worden volgens het @Forum concept. Pijlers van ons mooie onderwijs, zoals de intensieve coaching, vakoverstijgend denken en keuzemogelijkheden voor de leerlingen zullen in deze bovenbouw een belangrijke plek innemen.

Een team van ontwikkelaars is onder leiding van een externe projectleider druk bezig met de ontwikkeling hiervan.Op een vaste plek in het gebouw zullen de leerlingen van de bovenbouw @Forum hun thuisbasis krijgen.

In de komende periode zal ik jullie verder informeren over deze ontwikkeling. Verder nemen we dit mee in het keuzeproces van profiel en vakken,waarmee jullie met je kind de komende tijd aan de slag zullen gaan.

Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,

Marinus Giesing,
directeur Comenius @Forum
directeur Comenius Esdoorn