woensdag 11 maart 2020

Presentaties Profielwerkstukken mavo 4

Op donderdagavond 26 maart zijn de presentaties van de profielwerkstukken. Dit is een belangrijk moment in de laatste fase voor het examen. Iedere leerling van mavo 4 heeft onderzoek gedaan naar een onderwerp wat hij/zij interessant vond binnen zijn/haar eigen sector. Op 26 maart presenteren de leerlingen hun onderzoek. Bij dezen willen wij jullie, als ouders (en aanhang), uitnodigen om deze presentaties te komen bewonderen.

In deze bijlage kun je zien wanneer jouw kind aan de beurt is. Wij stellen het op prijs als je bij een blok van vier leerlingen aanwezig kunt zijn, in verband met het aantal wisselingen.

Tot dan!

Iris, Hester en Jessica