donderdag 12 maart 2020

klas 3 en 4 Mavo: Excursie politiek Den Haag

Vanwege het coronavirus laat de tweede kamer tot nader order geen bezoekers toe. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande excursie van maandag 16 maart te laten vervallen. Of wij de excursie op een later moment gaan inhalen, is op dit moment nog niet bekend. De leerlingen hebben deze dag les volgens het reguliere rooster.