zondag 8 maart 2020

Centraal Praktijkexamen Beeldende vorming (CPE BEVO)

Vanaf week 11 beginnen de centrale praktijkexamens voor de leerlingen die het vak beeldende vorming in hun vakkenpakket hebben. Leerlingen werken aan een praktijkstuk gedurende 720 minuten.

In het schema (klik hier) wordt aangegeven wanneer de leerlingen worden verwacht. Leerlingen dienen een kwartier vóór aanvang aanwezig te zijn bij het lokaal het atelier.

Wanneer een leerling afwezig is zonder geldige redenen zal deze worden behandeld conform artikel 7 onregelmatigheden uit het examenreglement. Een regulier bezoek aan de tandarts is geen reden om afwezig te zijn tijdens het praktijkexamen en zal dan ook behandeld worden als onregelmatigheid. Wanneer een leerling afwezig is wegens ziekte en dit vóóraf gemeld is door een ouder of verzorger, dus niet door de leerling zelf, alleen dan krijgt de leerling de kans de gemiste tijd zo spoedig mogelijk in te halen in overleg met de docent. Van de leerling wordt verwacht dat zij aan de aanwezigheidsplicht van 720 minuten hebben voldaan vóór de presentaties op dinsdag 21 april. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste tijd en voor het op tijd voldoen aan de aanwezigheidsplicht.

Voor vragen dan kunt u contact opnemen met de examensecretaris, Suzanne van der Meulen, door te mailen naar k.vandermeulen@csg-comenius.nl.