woensdag 5 december 2018

Volgen ontwikkeling van leerlingen

Aan de ouder(s)/verzorger(s).

Zoals u weet is @Forum dagelijks bezig om zich te ontwikkelen en waar mogelijk te verbeteren.

In de afgelopen periode hebben we onze visie op onderwijs opnieuw verbonden met de manier waarop we de ontwikkeling van onze leerlingen willen volgen.
Dit heeft geleid tot duidelijke keuzes, waarbij er ook verschillen zijn aangebracht tussen de diverse leerjaren. Dit document geeft hiervan een beschrijving.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van Magister voor wat betreft de registratie van de resultaten van onze leerlingen.
Ik vraag dus nog een klein beetje van uw geduld, maar dan zult u ook steeds kunnen beschikken over een actueel beeld van de ontwikkeling van uw kind.

Met vriendelijke groet, 

Marinus Giesing
Directeur Comenius @Forum
Directeur Comenius Esdoorn